Skip directly to content

Eliquis og bruk ved konvertering av atrieflimmer (NVAF)

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

Pasienter kan behandles med Eliquis® (apixaban) ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer (NVAF) uten å måtte avbryte sin behandling dersom konvertering skulle bli nødvendig.1

Tromboembolisk beskyttelse og sikkerhet ved konvertering av atrieflimmer2

En subanalyse fra ARISTOTLE-studien viser at Eliquis gir tilsvarende god tromboembolisk beskyttelse og sikkerhet som warfarin ved konvertering av atrieflimmer. Analysen av Flaker G. et al. omfatter til sammen 743 konverteringer utført på 540 pasienter. Det ble ikke påvist noen hendelser av slag eller systemisk emboli i løpet av 30 dager oppfølgingstid etter gjennomført konvertering.2

Link til PubMed.

NVAF: Ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

 
Relatert innhold: 
Referanser