Skip directly to content

Hvorfor bytte fra warfarin (Marevan)

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon

De nye ESC 2016 retningslinjene åpner opp for å vurdere bytte fra warfarin til NOAK, ikke bare ved dårlig TTR-kontroll, men også dersom pasienten selv ønsker et slikt bytte og det ikke foreligger kontraindikasjoner for bruk av NOAK.1

Det finnes både praktiske fordeler, sikkerhets- og effektmessige egenskaper som gjør det naturlig å vurdere bytte fra warfarin til Eliquis ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer (NVAF).

Praktiske fordeler ved bytte fra warfarin (Marevan) til Eliquis

Sammenlignet med bruk av warfarin (Marevan) gir ELIQUIS flere praktiske fordeler for både pasient og behandlende lege:

 • Ingen INR-måling
  Rutinemessig overvåking av koagulasjonseffekten (såkalt INR-måling) er ikke nødvendig. Før eventuell oppstart av Eliquis må lever- og nyrefunksjonen bestemmes.2 Hemoglobin, lever- og nyrefunksjonen bør måles årlig. Nyrefunksjonen bør måles hyppigere ved CrCl ≤ 60 ml/min.3

 • Kan tas valgfritt med eller uten mat
  Pasienten kan selv velge om man ønsker å innta Eliquis sammen med måltid eller utenom måltid.2

 • Ingen kjente matinteraksjoner2
  Eliquis påvirkes normalt ikke av vanlige matvarer. Interaksjon med ulike typer mat og drikke har gjort bruk av warfarin (Marevan) problematisk for noen pasienter.

ESC retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling

I de oppdaterte ESC retningslinjene for behandling av atrieflimmer fra 2016 anbefales NOAK fremfor warfarin ved oppstart av antikoagulasjonsbehandling hos pasienter med atrieflimmer. Bytte fra warfarin til NOAK kan vurderes, ikke bare ved dårlig TTR-kontroll, men også dersom pasienten selv ønsker et slikt bytte og det ikke foreligger kontraindikasjoner for bruk av NOAK.1

Norske retningslinjer

Norske retningslinjer anbefaler NOAK fremfor warfarin (svak anbefaling). Pasienter som er etablert med stabile INR-verdier kan trygt fortsette på warfarin (sterk anbefaling). NOAK anbefales hos pasienter som ikke kan bruke warfarin på grunn av bivirkninger eller manglende evne til å gjennomføre behandlingen med stabile INR-verdier (sterk anbefaling).4

Effekt og blødninger ved bytte fra warfarin (Marevan)

Bedre slagforebyggende effekt og færre alvorlige blødninger med Eliquis vs warfarin (i Norge mest kjent som Marevan) hos pasienter med atrieflimmer (NVAF)6

Sammenlignet med warfarin har Eliquis ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer vist følgende:

 • Bedre slagforebyggende effekt
  I ARISTOTLE-studien viste Eliquis signifikant lavere risiko for hjerneslag/systemisk emboli sammenlignet med warfarin (Marevan).6
  Les mer om resultatene fra ARISTOTLE studien.

 • Færre blødninger
  I ARISTOTLE-studien viste Eliquis signifikant lavere risiko for alvorlige blødninger sammenlignet med warfarin (Marevan).6
  Les mer om resultatene fra ARISTOTLE studien.

 • Enklere
  Ved bruk av Eliquis er ingen rutinemessig måling av antikoagulasjonseffekt nødvendig, og det forekommer færre interaksjoner med mat og andre legemidler sammenlignet med warfarin.2,7

Bytte fra marevan til NOAK - hvordan bytter man i praksis?

Se kort film med Professor i kardiologi, Dan Atar, som beskriver hvordan man bytter pasienter fra marevan til NOAK. 02:49 min. (PP-ELI-NOR-0538)

Mer informasjon informasjon om hvordan å bytte i praksis

Les mer og se oversikt over hvordan bytte til Eliquis (apixaban)

 

ESC = European Society of Cardiology
NVAF = Ikke-valvulær atrieflimmer
TTR = tid i terapeutisk område, INR 2.0-3.0
CrCl = Kreatinin Clearance
NOAK = (Non-vitamin K antagonist oral antikoagulant): Eliquis (apixaban), rivaroxaban, dabigatran, edoxaban

 
Relatert innhold: 
Referanser