Dan Atar, professor i kardiologi og overlege ved Oslo universitetssykehus, forteller kort om atrieflimmer og anbefalinger for pasienter med denne tilstanden.

 

Filmen gjennomgår følgende:

  • Hva er atrieflimmer og hvordan beskriver pasientene dette
  • Hva er konsekvensene av atrieflimmer
  • Hvor vanlig er atrieflimmer i Norge
  • Hvordan diagnostiseres atrieflimmer

Dan Atar, Professor i kardiologi og overlege ved Oslo Universitetssykehus (1min 49 sek)

Viktig å vite om atrieflimmer

Uoppdaget (ubehandlet) atrieflimmer femdobler risikoen for blodproppdannelse og embolisk hjerneslag1. Behandling med antikoagulantia kan gi ca 64 % reduksjon i risiko for slag.2 NOAK er foretrukket oral antikoagulasjon i europeiske retningslinjer fra ESC (European Society of Cardiology) ved forebygging av slag og systemisk emboli til pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og èn eller flere risikofaktorer.3

*Inkludert lavmolekylært heparin

NOAK = Non-vitamin K antagonist oral antikoagulant (Eliquis [apixaban], dabigatran, edoxaban, rivaroxaban)

Referanser:

  1. Wolf PA, Abbot RD, Kannel WB. Atrial Fibrillation as an Independent Risk Factor for Stroke: The Framingham Study. Stroke 1991;22:983–988
  2. Hart RG, Pearce LA, Aguilar MI et al. Meta-analysis: Antithrombotic Therapy to Prevent Stroke in Patients Who Have Nonvalvular Atrial Fibrillation. Ann Intern Med 2007;146:857–867,
  3. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D et al.2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Europace. 2016 Nov;18(11):1609-1678

 

PP-ELI-NOR-1416/432NO2004243-01


(Filmen: PP-ELI-NOR-0237)