Professor og kardiolog Dan Atar, OUS, og medisinsk rådgiver og barnekardiolog, Pfizer, Sissel I. Nygaard, gjennomgår viktige temaer og oppdateringer fra ESC retningslinjer for atrieflimmer fra 2020 (European Society of Cardiology).

 

Innhold: 2020 ESC AF guidelines - Hva er nytt? | Hvordan stiller man diagnosen atrieflimmer | Vurdering av slagrisiko | Vurdering av blødningsrisiko | Akutt og kronisk koronarsykdom | Pasiententinvolvering i behandlingsvalg og gjennomføring |Frekvens- og rytmekontroll ved atrieflimmer | Bytte fra Marevan til NOAK

 

ESC atrieflimmer guidelines 2020 - Hva er nytt?

ESC AF guidelines 2020, 03:58 min

 • Kort om bakrunnen for oppdateringen av ESC guidelines
 • Begrepet "CC to ABC"
  • Bekreft diagnose (Confirm AF)
  • Beregn slagrisiko (Characterise AF)
  • Vurder behov for antikoagulasjon (ABC)

 

Hvordan stiller man diagnosen atrieflimmer

Hvordan stiller man diagnosen atrieflimmer, 03:30 min

 • Hvordan diagnostiseres atrieflimmer
 • EKG sin rolle i diagnostisering av atrieflimmer
 • Screening av atrieflimmer
  • Opportunistisk screening
  • Systematisk screening
 • Tekniske hjelpemidler for screening

 

Vurdering av slagrisiko ved atrieflimmer - Hvem skal antikoaguleres?

Vurdering av slagrisiko, 03:34 min

 • Vurdering av risiko for hjerneslag ved hjelp av CHA2DS2-VASc score
 • Algoritme/flytskjema;
  • hvilke pasienter skal antikoaguleres
  • hvilke pasienter skal ikke antikoaguleres
 • Vurdering og oppfølging av pasienter med lav risiko for hjerneslag

 

Vurdering av blødningsrisiko

Vurdering av blødningsrisko, 03:39 min

 • Blødningsrisiko og antikoagulasjon
 • HAS BLED-score for å vurdere blødningsrisiko
 • Fokus på modifiserbare blødningsrisikofaktorer
 • Risiko for GI-blødninger og valg av NOAK

 

Akutt og kronisk koronarsykdom

Akutt og kronisk koronarsykdom, 02:56 min

 • Atrieflimmerpasienter og forekomst av tilleggsykdommer
 • Behandlingsalgoritme/flytskjema for pasienter som har gjennomgått PCI/ASC
  • trippel behandling
  • dobbel behandling
 • Atrieflimmerpasienter og samtidig behandling med platehemmere

 

Pasiententinvolvering i behandlingsvalg

Pasienten i sentrum, 02:36 min

 • Integrert holistisk behandlingstilnærming med pasienten i fokus
 • Fastlegens rolle i vurdering av livskvalitet og AF-symptomer
 • Kardiologiske risikofaktorer og livsstilsendring

 

Frekvens- og rytmekontroll ved atrieflimmer

Frekvens- og rytmekontroll, 03:29 min

 • Behandlingsstrategier; frekvensregulering og/eller rytmekontroll
 • Medikamentell behandling versus ablasjon
 • Antikoagulasjon og ablasjon

 

Bytte fra Marevan til NOAK

Bytte fra Marevan til NOAK, 03:34 min

 • Forsterket anbefaling for bytte fra Marevan til NOAK
 • Hvilke pasienter skal ikke bytte til NOAK?
 • Anbefalt fremgangsmåte ved bytte av behandling til Eliquis

LAST NED CHA2DS2-VASc SCORE og HAS-BLED

 

Les hele 2020 ESC AF guidelines

AF, atrieflimmer; ESC, European Society of Cardiology; NOAK,Non-vitamin K-avhengige Orale AntiKoagulantia; ABC, Atrial fibrillation Better Care, includes A (avoid stroke), B (better symptom control), and C (cardiovascular risk factors and comorbid conditions management)

Referanser

 

 

 

PP-ELI-NOR-1557/432NO2100749-01

(Filmene er godkjent med: PP-ELI-NOR-1531, PP-ELI-NOR-1532, PP-ELI-NOR-1533, PP-ELI-NOR-1534,PP-ELI-NOR-1535, PP-ELI-NOR-1536, PP-ELI-NOR-1537, PP-ELI-NOR-1538/432NO2012238-01)