Skip directly to content

Eliquis indikasjoner og effekt

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon

Atrieflimmer (NVAF)

Les mer om effekt og sikkerhet av Eliquis ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer >>

Dyp venetrombose og lungeemboli

Les mer om effekt og sikkerhet av Eliquis ved behandling og forebygging av DVT og LE >>

VTE profylakse etter protesekirurgi

Les mer om effekt og sikkerhet av Eliquis ved forebygging av VTE etter kne-og hofteprotesekirurgi >>

Eliquis indikasjoner

Les mer om Eliquis indikasjoner >>

Kliniske studier

Omtale av Eliquis kliniske studier. Les mer >>

Virkningsmekanisme for apixaban

Apixaban er en reversibel, direkte og svært selektiv faktor Xa-hemmer.1  Les mer og se film >>

Farmakologisk profil (PK/PD)

Farmakokinetisk og farmakodynamisk profil (PK/PD) for apixaban: Absorpsjon, distribusjon og metabolisering, legemiddelinteraksjoner, interaksjoner med mat, farmakokinetikk i forhold til alder og kjønn. Les mer >>

 
Relatert innhold: 
Referanser