Skip directly to content

Kliniske studier

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

Forebygging av slag ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer: ARISTOTLE

ARISTOTLE Fase III-studie: ELIQUIS® til forebygging av slag og systemisk emboli sammenlignet med warfarin hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer.1

Forebygging av slag ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer: AVERROES

AVERROES Fase III-studie: ELIQUIS® til forebygging av slag og systemisk emboli sammenlignet med ASA hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer.2

Forebygging av venøs tromboemboli (VTE): ADVANCE-2

ADVANCE-2: Fase III-studien viser effekten av og sikkerheten ved ELIQUIS® (apixaban 2,5 mg-tabletter) versus enoxaparin 40 mg x 1 til forebygging av venøs tromboemboli (VTE) hos pasienter som gjennomgår TKR-kirurgi.3

Forebygging av venøs tromboemboli (VTE): ADVANCE-3

ADVANCE-3: Fase III-studien viser effekten av og sikkerheten ved ELIQUIS® (apixaban 2,5 mg-tabletter) versus enoxaparin 40 mg x 1 til forebygging av venøs tromboemboli (VTE) hos pasienter som gjennomgår THR-kirurgi.4

 

Behandling av venøs tromboemboli (VTE): AMPLIFY

AMPLIFY undersøkte effekten og sikkerheten til Eliquis for behandling av DVT og LE vs standardbehandling (innledende enoxaparin i minst fem dager, overlappet med warfarin) i seks måneder.5

Forebygging av tilbakevendende venøs tromboemboli (VTE): AMPLIFY EXT

AMPLIFY-EXT viser effekten og sikkerheten av Eliquis 2,5 mg x 2 sammenlignet med placebo for forebygging av residiverende DVT og LE etter 6 til 12 måneders antikoagulasjonbehandling for DVT og/eller LE.6

 
 
Referanser