Skip directly to content

Interaksjoner med mat

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

 

  • Apixaban absorberes raskt med maksimal konsentrasjon (Cmax) 3 til 4 timer etter tablettinntak.1
  • Samtidig inntak med mat påvirker ikke AUC eller Cmax for apixaban i betydelig grad.1
  • Apixaban kan tas med eller uten mat.1

 

AUC = arealet under plasmakonsentrasjonskurven
Cmax = maksimal plasmakonsentrasjon

 

Les hele den farmakologiske profilen til Eliquis.

 
Relatert innhold: 
Referanser