Skip directly to content

Atrieflimmer (NVAF)

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon

Forebygging av hjerneslag for pasienter med NVAF

Eliquis (apixaban) er indisert til forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA); alder ≥75 år; hypertensjon; diabetes mellitus; symptomatisk hjertesvikt (NYHA-klasse ≥II).1

Eliquis er den eneste perorale antikoagulanten som i én og samme dosering viser statistisk signifikans versus warfarin i følgende parametre. Les mer om:

 

Det finnes både praktiske fordeler og effektmessige egenskaper som gjør det naturlig å vurdere bytte fra warfarin til Eliquis1,2

les mer >>

Anbefalinger for antikoagulasjon i ESC retningslinjer (AF), og informasjon fra Helsedirektoratet om warfarin og de perorale antikoagulasjonsmidlene.

les mer >>

Doseringsveiledningen for pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer, inkludert dosering for spesielle populasjoner og bakgrunnen for to ganger daglig.

les mer >>

   

Pasienter som behandles med Eliquis (apixaban) ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer kan fortsette sin behandling dersom konvertering skulle bli nødvendig.1

les mer >>

Oppstart og bytte til Eliquis fra warfarin, ASA, parenteral antikoagulant og andre NOAKs*.

Eliquis med mat og drikke (alkohol) og interaksjoner med andre legemidler.

les mer >>

ARISTOTLE: Apixaban versus warfarin for forebygging av slag blant pasienter med NVAF.**
les mer >>

AVERROES: Apixaban versus ASA for forebygging av slag blant pasienter med NVAF** som ikke var egnet til behandling med warfarin.
les mer >>

 


Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Eliquis

  • Før oppstart bør nyre- og leverfunksjonen bestemmes
  • Ikke anbefalt hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon
  • Enkelte pasienter skal ha redusert dose basert på kriterier som nyrefunksjon, alder og vekt
  • Kontraindisert ved tilstander som gir økt risiko for alvorlig blødning eller ved samtidig bruk av andre antikoagulantia
  • Samtidig bruk med platehemmere øker blødningsrisikoen og må brukes med forsiktighet
  • Vanlige bivirkninger er blødning, kontusjon, neseblødning og hematom

 

Ler mer om Eliquis sikkerhetsinformasjon og  dokumentert tolerabilitet.

 

For øvrig les nøye Eliquis preparatomtale for fullstendig sikkerhetsinformasjon og riktig bruk av Eliquis på www.legemiddelverket.no.

 

5mg x 2. Et lite antall pasienter (4,7 %) fikk redusert dose 2,5 mg x 2 i henhold til studieprotokoll.
*NOAK=(Non-vitamin K antagonist oral antikoagulant): Eliquis (apixaban), rivaroxaban, dabigatran
#ESC=European Society of Cardiology
**NVAF=Ikke klaffeassosiert atrieflimmer/ Non-valvulær atrieflimmer

 
Relatert innhold: 
Referanser