Skip directly to content

Atrieflimmer og anbefalt behandling

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

Dan Atar, professor i kardiologi og overlege ved Oslo universitetssykehus forteller kort om atrieflimmer og anbefalinger for pasienter med denne tilstanden:

Dan Atar, Professor i kardiologi og overlege ved Oslo Universitetssykehus forteller om atrieflimmer. (1min 49 sek)

Filmen gjennomgår følgende:

  • Hva er atrieflimmer og hvordan beskriver pasientene dette
  • Hva er konsekvensene av atrieflimmer
  • Hvor vanlig er atrieflimmer i Norge
  • Hvordan diagnostiseres atrieflimmer

Viktig å vite om atrieflimmer:

Uoppdaget (ubehandlet) atrieflimmer femdobler risikoen for blodproppdannelse og embolisk hjerneslag1. Behandling med antikoagulantia kan gi ca 64 % reduksjon i risiko for slag.2 NOAK* er foretrukket oral antikoagulasjon i europeiske retningslinjer fra ESC (European Society of Cardiology) ved forebygging av slag og systemisk emboli til pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og èn eller flere risikofaktorer.3

Les mer om retningslinjer for bruk av NOAK

 

*NOAK=(Non-vitamin K antagonist oral antikoagulant): Eliquis (apixaban), rivaroxaban, dabigatran, edoxaban

 
Relatert innhold: