Skip directly to content

ESC Retningslinjer for atrieflimmer

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

Nytt i ESC AF Retningslinjer 2016: Professor Dan Atar gjennomgår de viktigste oppdateringene i retningslinjene fra 2016.

 

Tidlig screening av atrieflimmer (01:02 min)

 • Hvorfor er tidlig screening inkludert i de nye AF retningslinjene
 • Hvordan kan man gjennomføre screeningen
 • Praktiske råd for videre oppfølging

Slagforebygging ved AF (02:32 min)

 • Hvordan bedømme slagrisiko hos atrieflimmerpasienter
 • Hvorfor er NOAK den foretrukne slagforebyggende behandlingen
 • Hvem skal ikke bruke NOAK

Rytmekontrollbehandling ved AF (01:42 min)

 • Hva menes med rytmekontrollbehandling
 • Hva er den anbefalte strategien for rytmekontroll
 • Behandling; akutt og langtidsbehandling
 • Hvem skal ha ablasjonsbehandling

Pasientinvolvering og oppfølging ved AF (02:24 min)

 • Hva sier de nye retningslinjene om pasientinvolvering
 • Hvorfor er det anbefalt at pasienten bør involveres mer i behandlingen
 • Ved hvilke besutninger er pasientinvolvering viktig
 • Praktiske råd og spørsmål som kan benyttes i pasientoppfølging

Bytte fra Marevan til NOAK (02:49 min)

 • Valg av antikoagulant
 • Hva sier ESC AF-retningslinjene om bytte fra Marevan
 • Hvordan bytte fra Marevan til apixaban
 • Hvordan bytte fra Albyl-E til apixaban

 

AF = Atrieflimmer
ESC = European Society of Cardiology
NOAK = Non-vitamin K-avhengige Orale AntiKoagulantia

 

 
Relatert innhold: 
Referanser