Skip directly to content

Retningslinjer for bruk av NOAK

ESC retningslinjer (European Society of Cardiology)

NOAK er anbefalt oral antikoagulasjon i ESC retningslinjer for atrieflimmer (AF).

Non-vitamin K-avhengige Orale AntiKoagulantia, NOAK, har siden 2012 vært definert som foretrukket oral antikoagulasjon ved forebygging av slag og systemisk emboli hos pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og èn eller flere risikofaktorer.*1,2

I de gjeldende ESC retningslinjene fra 2016 anbefales NOAK foran warfarin.2

De oppdaterte ESC retningslinjene slår samtidig fast at platehemmere i monoterapi ikke skal anvendes som slagforebyggende ved AF. Videre er kombinasjonsterapi med orale antikoagulantia og platehemmere ikke anbefalt i AF pasienter, såfremt pasienten ikke har en annen indikasjon for platehemming.2

Nytt i de oppdaterte ESC retningslinjene er også at opportunistisk screening for AF ved hjelp av pulstaking eller EKG er anbefalt i pasienter >65 år.2

Viktige endringer i ESC retningslinjer 2016 for AF:

Professor i kardiologi, Dan Atar, informerer om oppdateringer i ESC retningslinjene; screening av AF pasienter, behandling av kvinner versus menn mv. (2 min). PP-ELI-NOR-0450

Gjeldende anbefalinger vedrørende opportunistisk screening i ESC retningslinjer:

Johan Engedahl, professor i kardiologi ved Karolinska, informerer om nye anbefalinger vedrørende opportunistisk screening og hvilken betydning dette får i klinisk praksis (1,5 min). PP-ELI-NOR-0451

Vurdering av slagrisiko

Vurdering av slagrisiko hos AF pasienter og behandling med oral antikoagulasjon2

ESC retningslinjene fra 2016 anbefaler bruk av CHA2DS2-VASc score for å estimere risikoen for slag hos pasienter med AF (Table 11).2

Table 11. Klikk på bildet for å forstørre tabellen.

De europeiske retningslinjene sier følgende om vurdering av slagrisiko (CHA2DS2-VASc score) og behandling med orale antikoagulantia (Figure 8);2

  • Behandling med oral antikoagulasjon for forebygging av tromboemboli er anbefalt for alle mannlige AF pasienter med CHA2DS2-VASc score ≥2, og for alle kvinnelige AF pasienter med CHA2DS2-VASc score ≥3.
  • Behandling med oral antikoagulasjon for forebygging av tromboemboli bør vurderes hos mannlige AF pasienter med CHA2DS2-VASc score = 1, og hos kvinnelige AF pasienter med CHA2DS2-VASc score = 2.
  • I mannlige og kvinnlige AF pasienter uten ekstra risikofaktorer er behandling med antikoagulasjon eller platehemmere ikke anbefalt for slagforebygging.

Figure 8. Klikk på bildet for å se større versjon.

Vurdering av blødningsrisiko

Vurdering av blødningsrisiko hos AF pasienter og behandling med oral antikoagulasjon2

De gjeldende ESC guidelines fra 2016 har valgt å se bort fra tradisjonelle blødningsrisiko scores (som f.eks. HAS-BLED), og anbefaler istedenfor en generell vurdering av blødningsrisikoen. De oppdaterte retningslinjene sier følgende; A high bleeding risk score should generally not result in withholding OAC (oral anticoagulants). Rather, bleeding risk factors should be identified, and treatable factors should be corrected (Table 12)2.


Table 12. Klikk på bildet for å se større versjon.

Informasjon fra Helsedirektoratet om warfarin og de perorale antikoagulasjonsmidlene3

Last ned fullversjon PDFLast ned kortversjon PDF

 

Informasjonen fra Helsediraktoratet  inneholder praktiske råd om hvordan konkrete kliniske situasjoner håndteres der pasienter allerede står på behandling med direkte virkende perorale antikoagulasjonsmidler. Les mer på  Helsedirektorotat sin hjemmeside.

Før oppstart og behandling med Eliquis (apixaban) les sikkerhetsinformasjonen.

Forkortelser:

AF = Atrieflimmer
NVAF= Ikke-klaffeassosiert atrieflimmer
ESC = European Society of Cardiology
NOAK = Non-vitamin K-avhengige Orale AntiKoagulantia

*) Definisjon av risikofaktorer: tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥ 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥ II)4-6

Relatert innhold: 
Referanser
  1. Camm AJ, Lip GY, De Caterina R et al. 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation: an update of the 2010 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation--developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association. Europace. 2012 Oct;14(10):1385-413.
  2. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D et al.2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. Europace. 2016 Nov;18(11):1609-1678
  3. Helsedirektoratet, SLV. IS-2050 Informasjon om warfarin og de direkte virkende peroraleantikoagulasjonsmidlenedabigatran, rivaroksaban og apixaban. Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon. Versjon: 2.2. April 2015. (16.11.2016)
  4. ELIQUIS preparatomtale (SPC), avsnitt 4.1, 23.03.2016.
  5. Xarelto preparatomtale (SPC), avsnitt 4.1, 10.05.2016.
  6. Pradaxa preparatomtale (SPC), avsnitt 4.1, 28.01.2016.

 

PP-ELI-NOR-0735  24.10.2017