Skip directly to content

Materiell

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon

Forskrivningsveiledning og pasientkort

Det er utarbeidet opplæringsverktøy til lege og pasient, såkalt «Risikominimeringsmateriell» som skal støtte forskrivning og riktig bruk av Eliquis innenfor godkjente indikasjoner.

Forskrivningsveildedning

Denne veiledningen gir anbefaling om bruk til forskrivere av Eliquis (apixaban). Veiledningen kan både bestilles og lastes ned som PDF.

Gå til siden >>

Pasientkort

Informasjon fra forskriver av Eliquis (apixaban) til pasient.

Pasientkort kan bestilles på telefon eller e-post.

Gå til siden >>

 

Praktisk veileder ved atrieflimmer

Praktisk veileder ved atrieflimmer

Praktisk veileder ved diagnose og behandling av atrieflimmer. Inkluderer verktøy for beregning av slagrisiko og blødningsrisiko.

Gå til siden >>

 

Praktisk veileder ved behandling av dyp venetrombose og lungeemboli

Praktisk veileder ved behandling av dyp venetrombose og lungeemboli

En kortfattet praktisk veileder ved utdredning, akuttbehandling og videre behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE).

Gå til siden >>

 

Informasjonsfilmer om atrieflimmer, NOAK, Eliquis (apixaban)

Gå til siden>>

 

Publikasjoner Eliquis (apixaban)

Publikasjonsliste med fase 3-studier for Eliquis.

Gå til siden >>

 

Retningslinjer og nyttige lenker

Nyttige lenker og relevante retningslinjer

Gå til siden>>

 

 

 
Relatert innhold: