Skip directly to content

Nyttige lenker

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

Nyttige lenker og relevante retningslinjer

Bristol-Myers Squibb Et globalt biofarmaselskap som arbeider med å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler som hjelper pasienter med å overvinne alvorlige sykdommer. BMS samarbeider med Pfizer om å utvikle og kommersialisere ELIQUIS®. http://www.b-ms.no

Pfizer Inc Legemiddelselskapet som oppdager, utvikler, produserer og markedsfører ledende reseptpliktige legemidler. Pfizer samarbeider med BMS om å utvikle og kommersialisere ELIQUIS®. http://www.pfizer.no

Informasjon om apixaban og ELIQUIS®

Clinical Trials.gov - Kliniske studier av apixaban

Oversikt over alle offentlige og privatstøttede kliniske studier av effektiviteten av apixaban: fullførte, aktive eller under utarbeidelse av mennesker på verdensbasis. 
http://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=eliquis+OR+apixaban

European Medicines Agency - ELIQUIS®
Oversikt over dokumenter om ELIQUIS® hos det europeiske legemiddelbyrået (EMEA), som er ansvarlig for vitenskapelig vurdering av legemidler utviklet av legemiddelforetak til bruk i EU.
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages%2Fincludes%2Fmedicines%2Fmedicines_landing_page.jsp&searchkwByEnter=true&quickSearch=eliquis

US National Library of Medicine - Vitenskapelige artikler om apixaban og ELIQUIS®
Oversikt over publiserte artikler, omtaler, studier, metaanalyser, retningslinjer osv. om apixaban som en ny faktor Xa-hemmer.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=apixaban%20OR%20eliquis

Informasjon om atrieflimmer (AF) og tromboemboli

Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse
Norske retningslinjer utarbeidet av Norsk Selskap for Trombose og Hemostase som finnes på nett og er tilgjengelig på smarttelefoner og lignende.
http://blodfortynnende.no

American College of Chest Physicians - Antitrombotiske Retningslinjer
Antitrombotisk behandling og forebygging av blodpropp, 9. ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based kliniske retningslinjer omfatter mer enn 600 anbefalinger for forebygging, diagnostisering og behandling av trombose, adressering en omfattende liste over kliniske tilstander, inkludert medisinsk, kirurgi, ortopedisk kirurgi, atrieflimmer, hjerneslag, hjerte- og karsykdommer, graviditet, og nyfødte og barn. Retningslinjene er publisert i Chest 2012;141 (2_suppl).
http://journal.publications.chestnet.org/issue.aspx?journalid=99&issueid=23443&direction=P

American College of Cardiology - Klinisk samfunn på atrieflimmer
De spesielle interesseområdene i ACC som presenterer originalmateriale produsert av et redaksjonsråd bestående av viktige opinionsledere med ekspertise innenfor atrieflimmer (AF). I tillegg til nyheter og informasjon omfatter materialet som er tilgjengelig på dette nettstedet artikkelsammendrag, kasusutfordringer, nye og aktuelle "hot topics", videointervjuer og "Learn from the Experts", nettseminarer og artikler. 
http://afibprofessional.cardiosource.org/

American Heart Association - Seksjon for atrieflimmer
Avdelingen for atrieflimmer på AHAs (American Heart Association): nettsted som samler informasjon og ressurser for helsepersonell og pasienter.
http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/Arrhythmia/AboutArrhythmia/Atrial-Fibrillation-AF-or-AFib_UCM_302027_Article.jsp

American Heart Association - Uttalelser og retningslinjer
Avdeling for medisinsk-vitenskapelige uttalelser fra AHA og ASA (American Heart Association / American Stroke Association) om ulike temaer vedrørende kardiovaskulære sykdommer og hjerneslag. Vitenskapelige uttalelser omfatter generelt en gjennomgang av tilgjengelige data om et bestemt tema, en evaluering av dets forhold til generell kunnskap om kardiovaskulære sykdommer, og ofte AHA/ASAs holdning på bakgrunn av den evalueringen.
http://my.americanheart.org/professional/StatementsGuidelines/Statements-Guidelines_UCM_316885_SubHomePage.jsp

European Society of Cardiology - Kliniske retningslinjer §
ESC Guidelines tar sikte på å presentere all relevant dokumentasjon vedrørende en bestemt klinisk sak for å hjelpe leger å avveie fordeler og risikoer ved en bestemt diagnostisk eller terapeutisk prosedyre. ESC Guidelines for behandling av atrieflimmer ble oppdatert i 2016, og retningslinjer for Diagnosis and Management of Acute Pulmonary Embolism ble publisert i 2008.
http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/Pages/GuidelinesList.aspx

Medscape Kardiologi - Seksjon for atrieflimmer
Avdelingen National Heart, Lung, and Blood Institute som inneholder informasjon om kardiovaskulær helse til fagfolk.
http://www.medscape.com/resource/atrialfibrillation

National Heart Lung and Blood Institute - Seksjon for hjerte-og karsykdommer
Avdelingen National Heart, Lung, and Blood Institute som inneholder informasjon om kardiovaskulær helse til fagfolk.
http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/heart/index.htm

National Institute for Health and Clinical Excellence - Seksjon for kardiovaskulære tilstander
NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) ble opprettet i 1999 for å redusere variasjonen i tilgjengeligheten og kvaliteten av behandling og pleie innenfor NHS (National Health Service) - det såkalte "postnummerlotteriet". Evidensbasert veiledning og andre produkter fra NICE bidrar til å fjerne usikkerhet om hvilke legemidler, behandlinger, prosedyrer og utstyr som gir best pleiekvalitet og valuta for pengene for NHS.
http://www.nice.org.uk/guidance/index.jsp?action=byTopic&o=7195

 
 
PP-ELI-NOR-0507  05.05.2017