Skip directly to content

Om atrieflimmer

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

Hva er atrieflimmer

Forekomst av atrieflimmer, hva er atrieflimmer og hvordan deles det inn samt typiske symptomer.

Gå til siden >>

Informasjonsfilmer om atrieflimmer og Eliquis

Se korte informasjonsfilmer om atrieflimmer og Eliquis.

Gå til siden >>

Praktisk veileder ved atrieflimmer

En kortfattet praktisk veileder ved atrieflimmer for beregning av slagrisiko, blødningsrisiko, sykdomsbilde, diagnose, tilleggsundersøkelser for allmenpraksis, behandling og oppfølging.

Gå til siden >>

Relatert innhold: 
 

PP-ELI-NOR-0507  05.05.2017