Skip directly to content

Hva er atrieflimmer

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

Forekomst av atrieflimmer

Atrieflimmer er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen og man antar at ca. 1 % av verdens befolkning har denne diagnosen. Prevalensen øker med alder og man antar at ca. 6 % i aldersgruppen 65-74 år, 12 % i aldersgruppen 75-84 år, og 16 % i aldersgruppen over 85 år har atrieflimmer.1,2

I Norge er det anslått at det er nærmere 90 000 personer diagnostisert med atrieflimmer og kanskje så mange som 50 000 personer i tillegg med udiagnistisert AF. Det er antatt at prevalensen av atrieflimmer kommer til å øke betydelig i kommende år, mye av den antatte økningen skyldes en økende populasjon av eldre.2,3

Hva er atrieflimmer

Atrieflimmer kjennetegnes ved uregelmessig atrieaktivitet med frekvens 350-600 elektriske utladninger per minutt, og helt uregelmessig AV-overledning. Frekvensen i ventrikkelen er også uregelmessig med en frekvens i området 100-150 (noen tilfeller 200).1

Atrieflimmer kan deles inn i:1

 • Paroksysmal - Går over av seg selv, vanligvis innen 1-2 døgn, men avgrenset opp til 7 døgn
 • Persisterende - Går ikke over av seg selv, men kan konverteres til sinusrytme. Praktisk avgrenset fra paroksysmal ved varighet > 7 døgn
 • Permanent (godkjent/akseptert permanent). Permanent atrieflimmer har Ikke effekt av elektrisk eller medikamentell konvertering

Symptomene på atrieflimmer er ofte avhengig av ventrikkelfrekvensen, der symptomene øker med økende frekvens. Det finnes også ca 10-40 % av pasientene der atrieflimmeren er asymptomatisk.3

Typiske symptomer på atrieflimmer kan være:

 • hjertebank/palpitasjoner
 • brystsmerter
 • Tretthet eller utmattelse
 • svimmelhet, synkope og nærsynkope
 • Nedsatt fysisk yteevne
 • Dyspné
 
Relatert innhold: 
Referanser:
 1. Norsk Elektronisk Legehåndbok. Lastet sep. 2014
 2. Savelieva et al. Clinical relevance of silent atrial fibrillation: prevalence, prognosis, quality of life, and management. Interv Card Electrophysiol. 2000 Jun;4(2):369-82
 3. Rosamond W, et al. Heart disease and stroke statistics - 2008 update: a report from the American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Circulation 2008; 117:e25-e146

 

PP-ELI-NOR-0507 05.05.2017