Skip directly to content

Informasjonsfilmer om atrieflimmer og Eliquis

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

 

ESC AF-retningslinjer oppdateringer:

  • Tidlig screening av atrieflimmer (01:02 min)
  • Slagforebygging ved AF (02:32 min)
  • Rytmekontrollbehandling ved AF (01:42 min)
  • Pasientinvolvering og oppfølging ved AF (02:24 min)
  • Bytte fra Marevan til NOAK (02:49 min)

Gå til siden >>
 

Viktige endringer i ESC retningslinjer 2016:

Professor i kardiologi, Dan Atar, informerer om oppdateringer i ESC retningslinjene; screening av AF pasienter, behandling av kvinner versus menn mv. (2 min)

Gå til siden >>

 

Nye anbefalinger vedrørende opportunistisk screening i ESC retningslinjer

Johan Engedahl, professor i kardiologi ved Karolinska, informerer om nye anbefalinger vedrørende opportunistisk screening og hvilken betydning dette får i klinisk praksis. (01:30 min)

Gå til siden >>

 

Atrieflimmer og anbefalt behandling

Se film: Dan Atar, professor i kardiologi, forteller kort om atrieflimmer; symptomer, konsekvenser, forekomst og diagnostisering (01:49 min)

Gå til siden >>

 


Virkningsmekanisme for Eliquis (apixaban)

Se film om hvordan apixaban, en faktor Xa hemmer, virker. (Engelsk tale)

Gå til siden >>

 

 
PP-ELI-NOR-0794   08.01.2018