Skip directly to content

Personvernpolicy

Pfizer Norge AS’ retningslinjer for behandling av personopplysninger

Gjeldende fra 25. januar 2013

LES NØYE GJENNOM DISSE RETNINGSLINJENE FØR DU BRUKER NETTSTEDET

Informasjon vedrørende behandling av personopplysninger som samles inn i forbindelse med besøk på Pfizers nettsteder.

1. PFIZER NORGE AS OG PERSONVERN

Pfizer Norge AS, org. nr. 914 339 901, Drammensveien 288, 0283 Oslo, telefon + 47 67 52 61 00 lagrer og benytter personopplysninger om deg som hentes inn i forbindelse med besøk på våre nettsteder og bruk av våre tjenester. Pfizer er ansvarlig for behandlingen av opplysningene.

Pfizer er opptatt av å beskytte din integritet. Her beskrives den behandling av personopplysninger som finner sted, samt hvilke rettigheter du har.

Ved å benytte kontakt- og bestillingsskjemaer på nettstedet har du anledning å stille spørsmål, be om informasjon eller ta kontakt med Pfizer. Ved bestillinger eller ønske om kontakt ber vi deg oppgi slik informasjon som er nødvendig for å etterkomme din forespørsel samt for eventuell oppfølging, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller andre personopplysninger. Pfizer benytter personopplysningene bare for det aktuelle formålet. Opplysningene kan bli utlevert til Pfizers samarbeidspartnere i de tilfeller en samarbeidspartner er engasjert for utsendelse av det aktuelle materialet eller informasjonen, men vil for øvrig ikke bli utlevert til tredjeparter, likevel slik at opplysningene kan bli delt med andre selskaper i Pfizer-konsernet og helse- og tilsynsmyndigheter, for eksempel i USA og andre land hvor reglene om personvern kan være mindre strenge enn i Norge. Pfizer er følger EU’s krav til behandling av personopplysninger

2. SIKKERHET

Pfizer har tatt tekniske forholdsregler for å sikre at opplysningene beskyttes mot å bli ødelagt ved ulykkestilfelle, endring, ulovlig spredning av eller ulovlig tilgang til opplysningene, likeså mot enhver annen ulovlig behandling.

3. INNSYN, RETTING AV OPPLYSNINGER OG RESERVASJON MOT YTTERLIGERE KONTAKT

Du kan når som helst kreve innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, at uriktige opplysninger korrigeres, eller takke nei til ytterligere informasjon eller kontakt.

Du kan også informere om at du ønsker å avstå helt fra våre nettjenester. I så fall vil personopplysningene dine slettes fra databasen så snart dette er mulig, bortsett fra dersom Pfizer har forpliktelser overfor deg på grunn av eventuelle lovpålagte krav. For raskt å kunne etterkomme din henvendelse ber vi om at du oppgir fullstendige opplysninger, og også opplyser i hvilken sammenheng du har avgitt opplysninger til Pfizer.

Vennligst benytt en av følgende kontaktmetoder:
 

1. e-postadresse: norway@pfizer.com
2. brev til: Personvernombud Pfizer Norge AS, Postboks 3, 1324 Lysaker

4. INFORMASJON OM COOKIES

Her kan du kan lese om hvordan Pfizer behandler cookies (elektronisk informasjon om ditt besøk på nettstedet).

 

 

 

PP-ELI-NOR-0507  05.05.2017