Skip directly to content

Praktisk bruk av Eliquis

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

Bytte til og fra Eliquis (apixaban)

Bytte til Eliquis fra warfarin, ASA, parenteral antikoagulant og andre NOAKs.

Les mer >>

Dosering av Eliquis

Dosering av Eliquis for alle indikasjoner.

Les mer >>

Mat og drikke (alkohol)

Pasienten kan velge å ta Eliquis med eller uten mat1

Les mer >>

Interaksjoner med andre legemidler

Eliquis har noen viktige kliniske legemiddelinteraksjoner1. Se hvilke dette er og les mer om interaksjoner der dosejustering ikke er nødvendig.

Les mer >>

Forskrivningsveiledning og pasientkort

Det er utarbeidet opplæringsverktøy til lege og pasient, såkalt «Risikominimeringsmateriell» som skal støtte forskrivning og riktig bruk av Eliquis innenfor godkjente indikasjoner.

Les mer >>

 

Forkortelser:
ASA = acetylsalisylsyre
NOAK = Non-vitamin K-avhengige Orale AntiKoagulantia

 
Relatert innhold: 
Referanser