Skip directly to content

Bytte til og fra Eliquis

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

Bytte til Eliquis

Klikk på bildet for å se større versjon av tabellen.

Bytte fra warfarin til Eliquis1

 • Seponere warfarin
 • Overvåk INR til <2,0
 • Start med Eliquis to ganger daglig

Bytte fra ASA til Eliquis2

 • Seponere ASA
 • Start med Eliquis to ganger daglig ved neste planlagte dose

Bytte fra andre NOAKs2

 • Seponere NOAK
 • Start med Eliquis to ganger daglig ved neste planlagte dose

Bytte fra parenteral antikoagulant* til Eliquis1

 • Seponere parenteral antikoagulant
 • Start med Eliquis to ganger daglig ved neste planlagte dose

Bytte fra Eliquis

Bytte fra Eliquis til warfarin1

 • Begynn med warfarin og fortsett med Eliquis
 • Mål INR på dag 2 før den neste planlagte dosen av Eliquis
 • Seponer Eliquis når INR er ≥ 2,0
 

For utfyllende informasjon, se Eliquis preparatomtale (SPC).

 

* Inkludert heparin med lav molekylvekt.

Forkortelser:
ASA = acetylsalisylsyre
NOAK = Non-vitamin K-avhengige Orale AntiKoagulantia

 

Relatert innhold: 
Referanser