Skip directly to content

Mat og drikke

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

Mat og drikke ved bruk av Eliquis

  • Pasienten kan velge å ta Eliquis med eller uten mat1
  • Eliquis påvirkes normalt ikke av vanlige matvarer1

Eliquis og alkohol

  • Det er ingen kjente interaksjoner mellom alkohol og Eliquis.2

Effekten av alkohol på hemostasen er dokumentert i litteraturen. I HAS-BLED skår, som er et verktøy for å vurdere risiko for blødning ved bruk av antikoagulasjonsmedikamenter slik som Eliquis, blir alkohol medregnet som risikofaktor hvis pasienten inntar  8 eller  flere enheter med alkohol per uke.3

 

Les mer om:

Relatert innhold: 
Referanser