Skip directly to content

Materiell til lege og pasient

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon

 

Det er utarbeidet opplæringsverktøy til lege og pasient, såkalt «Risikominimeringsmateriell» som skal støtte forskrivning og riktig bruk av Eliquis innenfor godkjente indikasjoner (se Preparatomtale for fullstendig informasjon).

På denne siden finnes: Forskrivningsveiledning, Pasientkort og ELIQUIS® Preparatomtale (5 mg eller 2,5 mg), som gir praktisk og relevant informasjon om riktig bruk av Eliquis.

Forskrivningsveiledning

Denne veiledningen gir anbefaling om bruk til forskrivere av ELIQUIS® (apixaban) til følgende indikasjoner:1

 • Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II).
 • Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter).
 • Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi.

 

 • Dosering av Eliquis
 • Dosereduksjon til risikopasienter
 • Veiledning ved bytte fra eller til Eliquis-behandling
 • Anbefalinger for behandling av pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon
 • Detaljer om populasjoner med potensielt høyere risiko for blødning
 • Kirurgi og invasive prosedyrer
 • Midlertidig seponering
 • Spinal/epidural anestesi eller punksjon
 • Håndtering av overdose og blødning
 • Bruk av antikoagulasjonstester

Last ned forskrivningsveiledning (PDF) >>

Bestill forskrivningsveiledning >>

Forskrivningsveiledningen er ikke en erstatning for Eliquis preparatomtale. Det henvises til preparatomtalen for fullstendig informasjon.

Pasientkort

Vennligst gi et pasientkort til alle pasienter som får ELIQUIS® 5 mg eller 2,5 mg og informer dem om viktigheten av riktig behandling med en antikoagulant og betydningen av å ta medisinen som forskrevet.
 

Det er særlig viktig at du informerer pasienten din om viktigheten av å ta medisinen til fast tid daglig, tegn på blødning og når man skal oppsøke helsepersonell.
 

Dette pasientkortet inneholder informasjon til leger, tannleger og apotek om behandling med en antikoagulant og viktig kontaktinformasjon dersom det skulle oppstå en nødssituasjon.
 

Pasientene skal rådes til å ha dette pasientkortet med seg til enhver tid, og til å fremvise det til alt helsepersonell inkludert apotekpersonell når deres medisinering diskuteres.

 

Se pasientkort norsk/engelsk >>

Bestill ELIQUIS pasientkort >>

 

ELIQUIS® Preparatomtale

Se Eliquis SPC og felleskatalogtekst (5 mg og 2,5 mg) for fullstendig forskrivningsinformasjon:

Klikk for å vise ELIQUIS SPC >>

Klikk for å vise felleskatalogtekst for ELIQUIS >>

 

Forkortelser:

DVT = dyp venetrombose
LE= Lungeemboli
NVAF = non-valvulær atrieflimmer
TIA = Transitorisk iskemisk anfall
VTE = Venøs tromboemoli
ASA = acetylsalisylsyre
NOAK = Non-vitamin K-avhengige Orale AntiKoagulantia

 
Referanser