Sjekkliste ved oppfølging av atrieflimmer-pasienter på antikoagulasjonsbehandling1*

EHRA (European Heart Rythm Association) har utarbeidet en praktisk veileder ved bruk av NOAKs hos pasienter med atrieflimmer. Veilederen inkluderer anbefalinger med hensyn til oppfølging av disse pasientene.1

Følg opp Frekvens Kommentar

1. Adherence
(etterlevelse)

Hvert besøk
 • Be pasienten om å medbringe gjenværende medisin: noter og beregn gjennomsnittlig dosering
 • Gjenta viktigheten av riktig og regelmessig dosering
 • Informer om hjelpemidler som kan påminne om dosering (dosett, kalendervarsling, smartphone etc)

2. Tromboemboli

Hvert besøk
 • Systemisk sirkulasjon (TIA, slag, perifer sirkulasjon)
 • Pulmonal sirkulasjon
3. Blødninger Hvert besøk
 • Besværlige ikke-alvorlige blødninger: er forebygging mulig? (PPI, hemoroidektomi, etc). Motiver pasienten til nøye å fortsette behandlingen som forskrevet!
 • Blødninger som påvirker livskvalitet eller med høy risiko: er forebygging mulig? Nødvending å revurdere antikoagulasjonsbehandling eller endre dosering?
4. Andre bivirkninger Hvert besøk
 • Vurder om sammenheng med bruk av NOAK: ta stilling til om behandlingen skal fortsette (og i så fall motiver for dette), midlertidig stoppes eller bytte antikoagulasjonsbehandling
5. Tilleggsmedikasjon Hvert besøk
 • Andre reseptbelagte legemidler; reseptfrie legemidler? Vær spesielt oppmerksom på samtidig bruk av acetylsalisylsyre og NSAIDs, også midlertidig bruk.
6. Blodprøver

Årlig

 • Hemoglobin, nyre og leverfunksjon
Hver 6. mnd
 • Pasienter ≥75-80 år (spesielt dersom pasienten bruker dabigatran el edoxaban, eller er generelt skrøpelig)
Hver x mnd
 • Ved CrCl ≤60 ml/min, sjekk med intervaller (mnd) = CrCl/10
Når indisert
 • Når det oppstår tilstander som kan påvirke nyre- eller leverfunksjon

*Sjekklisten er oversatt til norsk og omarbeidet av Bristol-Myers Squibb & PFIZER

Oppfølging av AF-pasienter på antikoagulasjonsbehandling - Eliquis

AF, Atrieflimmer; TIA, transient ischaemic attack; PPI, proton pump inhibitor; CrCl, creatinine clearance (preferably measured by the Cockcroft method).

Referanser:

 1. Steffel J, Verhamme P, Potpara T et al. The 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation. Eur Heart J. 2018 Apr; 16(39): 1330-1393
 2. Helsedirektoratet, SLV. IS-2050 Informasjon om warfarin og de direkte virkende perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban. Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon. Versjon: 2.2. April 2015. https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/informasjon-om-warfarin-og-de-perorale-antikoagulasjonsmidlene-dabigatran-rivaroksaban-og-apixaban. (Lastet 30.06.2020).

 

PP-ELI-NOR-1416/432NO2004243-01