Skip directly to content

Blødninger ved forebygging av VTE

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

ELIQUIS®: Ingen økt blødningsrisiko versus enoxaparin etter total kne- eller hofteproteseskirurgi1

1. Blødningsrate i behandlingsperioden

Eliquis: Ingen økt blødningsrisiko versus enoxaparin etter total kneprotesekirurgi (TKR)1 (figur 1) og hofteprotesekirurgi (THR)1 (figur 2)

Figur 1 ADVANCE-2 studien (TKR): blødningsrate i behandlingsperioden2

Figur 2 ADVANCE-3 studien (THR): blødningsrate i behandlingsperioden3

Resultatene omfatter alle forekomster etter første dose med enoxaparin (før kirurgi). Omarbeidet etter referanser2,3
CRNM: klinisk relevant, ikke-alvorlig; TKR: total kneprotesekirurgi; THR: total hofteprotesekirurgi

Se blødningsdefinisjoner fra ADVANCE kliniske studier.

Omfattende blødningsdefinisjoner2,3

 • Alvorlig blødning: Akutt, klinisk åpenbar blødning ledsaget av minst ett av følgende kriterier:
  • Hemoglobinreduksjon på 20 g/L eller mer i en 24-timersperiode
  • Transfusjon av 2 eller flere enheter pakkede røde blodceller
  • Blødning på ett eller flere kritiske steder (intrakraniell, intraspinal, intraokulær, perikardial eller retroperitoneal)
  • Blødning i det opererte leddet som krever ny operasjon eller intervensjon (blødning på operasjonsstedet)
  • Intramuskulær blødning med seksjonsblødning
  • Fatal blødning
 • Klinisk relevant, ikke-alvorlig (CRNM)-blødning: Akutt, klinisk åpenbar blødning som ikke tilfredsstiller kriterier for alvorlig blødning og oppfyller minst ett av følgende kriterier:
  • Sårhematom
  • Blodutredelse eller ekkymose
  • Gastrointestinal blødning
  • Hemoptyse
  • Hematuri
  • Neseblødning
 • Alle blødningskriterier omfattet blødning på operasjonsstedet
 • Blødning på operasjonsstedet omfattet hematom, hemartros (med eller uten intervensjon), blodutredelse eller ekkymose og andre blødninger på operasjonsstedet
Øverst
 
Relatert innhold: 
Referanser