Skip directly to content

Effekt ved forebygging av venøs tromboemboli (tromboseprofylakse)

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

ELIQUIS® har vist signifikant reduksjon av total VTE/død uansett årsak uten å øke blødningsrisikoen versus enoxaparin 40 mg x 1 etter total kne- eller hofteprotesekirurgi.1

1. ADVANCE-2: Total kneprotesekirurgi (TKR): signifikant reduksjon av total venøs tromboemboli (VTE)/død uansett årsak versus enoxaparin 40 mg x 1 etter total kneprotesekirurgi:2

  • 38 % relativ risikoreduksjon av total VTE/død uansett årsak
  • 50 % relativ risikoreduksjon av alvorlig VTE
 
 
Omarbeidet etter referanse 2
RRR: Relativ risikoreduksjon
*Total VTE/død uansett årsak målt dag 10-14 var en kombinasjon av asymptomatisk eller symptomatisk DVT, ikke-dødelig PE og dødsfall uansett årsak.
ƗAlvorlig VTE var en kombinasjon av asymptomatisk og symptomatisk proksimal dyp venetrombose (DVT), ikke-dødelig lungeemboli (PE) og VTE-relatert død.

ADVANCE-2 var forekomsten av symptomatisk VTE/VTE-relaterte dødsfall med ELIQUIS® lav, tilsvarende som for enoxaparin2

  • 7/1528 pasienter (0,46 %) i ELIQUIS®-gruppen versus 7/1529 pasienter (0,46 %) i enoxaparin-gruppen
 

2. ADVANCE-3: Total hofteprotesekirurgi (THR): signifikant reduksjon av total VTE/død uansett årsak versus enoxaparin 40 mg x 1 etter total hofteprotesekirurgi:3

  • 64 % relativ risikoreduksjon av total VTE/død uansett årsak
  • 60 % relativ risikoreduksjon av alvorlig VTE
 
Total VTE/dødsfall uansett årsak2
Alvorlig VTE2

Omarbeidet etter referanse 3
RRR= Relativ risikoreduksjon

*Total VTE/død uansett årsak målt dag 32-38 var en kombinasjon av asymptomatisk eller symptomatisk DVT, ikke-dødelig PE og død uansett årsaker.
ƗAlvorlig VTE var en kombinasjon av asymptomatisk og symptomatisk proksimal DVT, ikke-dødelig lungeemboli og VTE-relatert død.

I ADVANCE-3 var forekomsten av symptomatisk VTE og VTE-relaterte dødsfall lav og likedan som for enoxaparin3

  • 4/2708 pasienter (0,1 %) i ELIQUIS®-gruppen versus 10/2699 pasienter (0,4 %) i enoxaparingruppen (P=0,11)

 

Les mer om sikkerhetsdataene i ADVANCE-2 og ADVANCE-3

 

 

Relatert innhold: 
Referanser