Skip directly to content

Eliquis tolerabilitet

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon.

Eliqius: Sammenlignbar tolerabilitet versus enoxaparin ved total kneprotesekirurgi (TKR) og hofteprotesekirurgi (THR)1

I de kliniske ADVANCE-2- og -3-studiene var forekomsten av rapporterte bivirkninger og alvorlige bivirkninger tilsvarende for Eliquis og enoxaparin 40 mg x 1.2,3

Tolerabiliteten for Eliquis er evaluert hos 5924 pasienter som har gjennomgått elektiv TKR eller THR*1 . Pasientene fikk enten Eliquis 2,5 mg x 2 eller enoxaparin 30 mg x 2 eller 40 mg x 1 i inntil 38 dager.1

Vanlige bivirkninger (>=1/100 til <1/10) rapportert med Eliquis var:1

  • Anemi
  • Blødning
  • Kontusjon
  • Kvalme

Forekomsten av gastrointestinal (GI) blødning var mindre vanlig (>=1/1000 til <1/100).1

*Tolerabiliteten for Eliquis er evaluert i en Fase 2 og tre Fase 3 kliniske studier hos pasienter som har gjennomgått elektiv TKR- eller THR-operasjon. Pasientene fikk enten Eliquis 2,5 mg x 2 eller enoxaparin 30 mg x 2 eller 40 mg x 1 i inntil 38 dager.2
 
TKR: total kneprotesekirurgi
THR: total hofteprotesekirurgi
 
Relatert innhold: 
Referanser