Antikoagulasjons- og slagbehandling hos geriatriske pasienter

Webinaret gir innblikk i hvordan best følge opp geriatriske pasienter. Både med tanke på medikamentell behandling, oppfølging/forebygging i forbindelse med hjerneslag, retningslinjer og dokumentasjon som ligger til grunn for dette.

Webinarets målgruppe er alle leger som har med eldre pasienter å gjøre, og som håndterer antikoagulasjonsbehandling. Det vil si allmenleger, geriatere, nevrologer, hjerteleger, hematologer og gjerne LIS-leger som skal ut i nevnte spesialiteter.

Varighet: 66 min.

Webinar: Antikoagulasjon og slagbehandling hos de eldste

Foredragsholdere: Konst.overlege Håkon Ihle-Hansen, medisinsk avdeling og senior forsker ved forskeravdelingen ved Vestre Viken Bærum sykehus og konst.overlege Guri Hagberg, geriatrisk ved Oslo Universitetssykehust HF Ullevål.

Introduksjon ved Terje Christophersen,Customer manager i Pfizer.

Webinaret «Antikoagulasjon og slagbehandling hos de eldste» ble sendt 23. februar 2021 i samarbeid med Norsk helseportal. Dette webinaret inngår i webinarserien som vil bli avholdt innen tema praktisk medisin.

 

Flere webinarer - kurs og foredrag

Se også oversikt over alle tilgjengelige webinarer; kurs og foredrag innen praktisk medisin.

 

PP-ELI-NOR-1702/432-NO-2100093

(Video: PP-ELI-NOR-1579/432-NO-2100093)