Fokusert nevrologisk undersøkelse ved mistanke om hjerneslag

En fokusert nevrologisk undersøkelse brukes for å avdekke omfang av hjerneslag og er den undersøkelsen som brukes når pasienter henvises til sykehus ved mistanke om hjerneslag.

Her kan du få en oppfriskning og praktiske råd. Se demonstrasjon av fokusert nevrologisk undersøkelse gjennomført av Dr. Gisle Berg Helland, seksjon for hjerneslag ved OUS, samt gjennomgang av de vanligste funnene hos pasienter som blir lagt inn mistanke hjerneslag på sykehus. 

Varighet: 10 min

Demonstrasjon av hvordan å gjennomføre fokusert nevrologisk undersøkelse ved mistanke om hjerneslag. (10 min)

Om NIHSS:

Undersøkelsen heter NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale), er et anerkjent amerikansk skåringsverktøy som benyttes av helsepersonell for å kartlegge nevrologiske utfall ved mistanke om hjerneslag. 

 

Gå til NIH Stroke Scale (NIHSS)

 

Se flere praktiske kurs og presentasjoner

Referanser:

 

(Video: PP-ELI-NOR-1875/432-NO-2200202)

PP-ELI-NOR-2256/432-NO-2300052 | Utarbeidet juni 2023