Nye data og behandlingsretningslinjer ved VTE hos kreftpasienter samt viktige vurderinger og forsiktighetsmessige hensyn

Hva gjør behandling av VTE ved kreft spesielt utfordrende? Presentasjon av nye data og oppdaterte behandlingsretningslinjer for VTE hos kreftpasienter etterfulgt av ekspertpanel-diskusjon.

Ekspertpanelet består av:

Pål Andre Holme, professor, overlege, dr. med, Avdeling for blodsykdommer, Rikshospitalet OUS
Henrik Jespersen, overlege, PhD, spesialist i onkologi, Ahus
Fasilitator Eirik Tjønnfjord, overlege, PhD, Tromboseklinikken, Indremedisin/akuttmedisin, Kalnes

VTE og kreft - presentasjoner og ekspertpanel-diskusjoner (1 time)

Du kan velge å se hele programmet (ca 1 time) eller du kan velge å se kortere deler av programmet ved å klikke på menyoversikten i selve filmen.

00:00

Innledning

01:35

VTE og kreft; hva gjør dette spesielt utfordrende?

 v/Jean M Connors, professor, Harvard Medical school

10:24

Nasjonalt ekspertpanel - kliniske utfordringer 

v/professor og hematolog Pål A Holme, overlege og hematolog Eirik Tjønnfjord og overlege og onkolog Henrik Jespersen 

24:29

Nye data og behandlingsretningslinjer ved VTE hos kreftpasienter

v/ professor Giancarlo Agnelli, Perugia University hospital, Italy 

40:51

Nasjonalt ekspertpanel – nye behandlingsmuligheter og viktige begrensninger 

v/professor og hematolog Pål A. Holme, overlege og hematolog Eirik Tjønnfjord  
og overlege og onkolog Henrik Jespersen 

 

Presentasjonene er en del av Masterclass-serien som alliansen BMS og Pfizer avholder jevnlig.

Mer faglig påfyll?

Ja takk, jeg ønsker informasjon om flere webinarer med faglige oppdateringer?

Registrer

 

 

 

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023

Video: PP-ELI-NOR-2006/: 432-NO-2200217