Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dyp venetrombose og lungeemboli

Peroral behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE)

KONTAKT OSS

Lars Rune Aadland

Country Brand Lead, Pfizer

913 78 599

E-post

Ida Kaspersen

Brand Lead, Cardiovascular, BMS

47079616

E-post

Toggle contacts block

Indikasjon: Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter)1

Oppstart og initiell behandling

Ingen initiell behandling med lavmolekylært heparin (LMWH) er nødvendig. Er pasienten satt på LMWH, kan den byttes til apixaban ved neste planlagte dose LMWH. Kortvarig behandling (minst 3 måneder) av DVT og LE bør være basert på forbigående/reversible risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering).1

Forebygging av tilbakevendende DVT og LE

Ved forebygging av tilbakevendende DVT og LE, bør samlet behandlingslengde tilpasses den enkelte pasient etter nøye vurdering av fordel med behandling versus risiko for blødning.1

Dyp venetrombose og lungeemboli

Dosering

Behandling av akutt dyp venetrombose og lungeemboli, og forebygging av tilbakevendende dyp venetrombose og lungeemboli

Les mer
Dyp venetrombose og lungemboli

Retningslinjer og utredningsverktøy

Veiledning og retningslinjer ved symptomer, utredning, diagnostisering, akuttbehandling og videre behandling av dyp venetrombose og lungeemboli

Les mer
Dyp venetrombose og lungeemboli

Raskt innsettende effekt med peroral behandling

Eliquis har vist raskt innsettende effekt ved oppstart og behandling hos pasienter med DVT og/eller LE2

Les mer
Kliniske studier

Forebygging av tilbakevendende DVT og LE

Eliquis versus placebo ved forlenget behandling av dyp venetrombose og lungeemboli (AMPLIFY-EXT)

Les mer
Kliniske studier

Behandling av akutt venøs tromboemboli (VTE)

Eliquis versus lavmolekylært heparin og warfarin ved dyp venetrombose og lungeemboli (AMPLIFY)

Les mer
Kliniske studier

Behandling av VTE hos pasienter med kreft

Apiksaban versus LMWH (dalteparin) i behandling av venøs tromboembolisk sykdom hos pasienter med kreft

Les mer
Dyp venetrombose og lungeemboli

Europeiske retningslinjer ved akutt lungeemboli

Oppdaterte retningslinjer for diagnostisering og behandling av akutt lungeemboli ble presentert og publisert under European Society of Cardiology (ESC) kongress i Paris, september 2019

Les mer og se film
Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon

Viktig informasjon og råd ved behandling med Eliquis (apixaban)

Les mer

 

Referanser

  1. Eliquis preparatomtale (SPC), pkt. 4.2
  2. Raskob GE, Gallus AS, Sanders P et al. Early time courses of recurrent thromboembolism and bleeding during apixaban or enoxaparin/warfarin therapy. Thromb Haemost 2016; 115

 

PP-ELI-NOR-1702/432-NO-2100093

KONTAKT OSS

Lars Rune Aadland

Country Brand Lead, Pfizer

913 78 599

E-post

Ida Kaspersen

Brand Lead, Cardiovascular, BMS

47079616

E-post

Toggle contacts block