Bytte til Eliquis

Bytte fra warfarin til Eliquis1

 • Seponere warfarin
 • Overvåk INR til <2,0
 • Start med Eliquis to ganger daglig

Bytte fra ASA til Eliquis2

 • Seponere ASA
 • Start med Eliquis to ganger daglig ved neste planlagte dose

Bytte fra andre NOAKs2

 • Seponere NOAK
 • Start med Eliquis to ganger daglig ved neste planlagte dose

Bytte fra parenteral antikoagulant* til Eliquis1

 • Seponere parenteral antikoagulant
 • Start med Eliquis to ganger daglig ved neste planlagte dose

Bytte fra Eliquis

Bytte fra Eliquis til warfarin1

 • Begynn med warfarin og fortsett med Eliquis
 • Mål INR på dag 2 før den neste planlagte dosen av Eliquis
 • Seponer Eliquis når INR er ≥ 2,0

*Inkludert lavmolekylært heparin.

For utfyllende informasjon, se Eliquis preparatomtale (SPC).

Ved oppstart til nye pasienter og ved bytte til Eliquis

 • Anbefalt dosering ved oppstart av Eliquis og ved bytte av behandling**
 • Oppfølging av AF-pasienter på antikoagulasjonsbehandling**

 

Last ned bytteguide

 

Bestill bytteguide

 

**Indikasjon: Slagforebygging ved atrieflimmer hos voksne

Oppfølging av AF-pasienter på antikoagulasjonsbehandling - Eliquis

ASA, acetylsalisylsyre; NOAK, Non-vitamin K-avhengige Orale AntiKoagulantia; LMWH, lavmolekylært heparin

Referanser

 1. Eliquis preparatomtale (SPC) ptk. 4.2
 2. Heidbuchel H, Verhamme P, Alings M et al. Updated European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation. Europace. 2015;17(10):1467-507

PP-ELI-NOR-1416/432NO2004243-01