Bytte til Eliquis

 

Bytte fra warfarin til Eliquis1

 • Seponere warfarin
 • Overvåk INR til <2,0
 • Start med Eliquis to ganger daglig

Bytte fra ASA til Eliquis1

 • Seponere ASA
 • Start med Eliquis to ganger daglig ved neste planlagte dose

Bytte fra andre NOAKs1

 • Seponere NOAK
 • Start med Eliquis to ganger daglig ved neste planlagte dose

Bytte fra LMWH til Eliquis1

 • Seponere LMWH
 • Start med Eliquis to ganger daglig ved neste planlagte dose

Bytte fra Eliquis

Bytte fra Eliquis til warfarin1

 • Begynn med warfarin og fortsett med Eliquis
 • Mål INR på dag 2 før den neste planlagte dosen av Eliquis
 • Seponer Eliquis når INR er ≥ 2,0

 

For utfyllende informasjon, se Eliquis preparatomtale (SPC).

ASA, acetylsalisylsyre; NOAK, Non-vitamin K-avhengige Orale AntiKoagulantia; LMWH, lavmolekylært heparin

Referanser

 1. Eliquis preparatomtale (SPC) ptk. 4.2

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023