Brystsmerter- vurdering og diagnostikk i mottak og på legevakt

Hvordan avdekke om det er et faktisk hjerteinfarkt, hvem kan sendes hjem og hvem bør utredes videre?

Målgruppe for webinaret er fastleger, legevaktsleger, akuttmottaksleger og LIS- indremedisin.

Varighet: 30 minutter

Hvordan håndtere brystsmertepasienten fra er akuttmedisinsk ståsted

 I webinaret gjennomgås følgende:

  • Hvilke vurderinger, undersøkelser og tiltak bør gjøres på legevakt og i mottaket?
  • Anamnese, blodprøver, troponiner og bruk av Heart Score forklares fra et Akuttmedisinsk ståsted.

Foredragsholder: Spesialist i Akutt og Mottaksmedisin overlege Benedicte Severinsen.


Webinaret ble sendt 18. mai 2021 i samarbeid med Norsk helseportal. Dette webinaret inngår i webinarserien som vil bli avholdt innen tema praktisk medisin.

Flere webinarer - kurs og foredrag

Se også oversikt over alle tilgjengelige webinarer; kurs og foredrag innen praktisk medisin.

 

 

PP-ELI-NOR-1702/432-NO-2100093

Video: PP-ELI-NOR-1646/432-NO-2100052 AD: 05.2021