Professor Halvor Næss tar for seg utfordringene man står i som kliniker når man har pasienter med symptomer, uten en klar årsakssammenheng, og hvilke vurderinger man da må gjøre for å beskytte pasienten best mulig for å få et hjerneinfarkt eller begrense et allerede oppstått insult.

Varighet: 30 minutter

Webinar om Kryptogene hjerneinfarkt

I webinaret gjennomgås følgende:

  • Når årsak til slag er ukjent men pasienten har symptomer på TIA eller hjerneinfarkt
  • De kliniske utfordringene når man ikke vet årsaken til slaget
  • Hvilke vurderinger gjøres?

Foredragsholder: Professor Halvor Næss, Haukeland Universitetssykehus
Møteleder: Stig Andre Normann.

Webinaret «Kryptogene hjerneinfarkt» ble sendt 15. desember 2020 i samarbeid med Norsk helseportal. Dette webinaret inngår i webinarserien som vil bli avholdt innen tema praktisk medisin.

 

Flere webinarer - kurs og foredrag

Se også oversikt over alle tilgjengelige webinarer; kurs og foredrag innen praktisk medisin.

 

 

 

 

PP-ELI-NOR-1702/432-NO-2100093

(Opptak av webinar: PP-ELI-NOR-1521/432-NO-2100093)