Enable JavaScript to visit this website.

Kliniske studier

Informasjon om den viktigste dokumentasjonen som ligger til grunn for Eliquis’ indikasjoner samt subanalyser for spesifikke pasientgrupper

KONTAKT OSS

Lars Rune Aadland

Country Brand Lead, Pfizer

913 78 599

E-post
Ida Kaspersen

Brand Lead, Cardiovascular, BMS

47079616

E-post
Toggle contacts block

Atrieflimmer

Kliniske studier

ARISTOTLE-studien

Eliquis versus warfarin ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Les mer
Kliniske studier

AVERROES-studien

Eliquis versus acetylsalisylsyre (ASA) ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Les mer

Dyp venetrombose og lungeemboli

Kliniske studier

AMPLIFY-studien

Eliquis versus lavmolekylært heparin og warfarin ved dyp venetrombose og lungeemboli

Les mer
Kliniske studier

AMPLIFY-EXT-studien

Eliquis versus placebo ved forlenget behandling av dyp venetrombose og lungeemboli

Les mer

VTE profylakse etter elektiv kne- og hofteprotesekirurgi

Kliniske studier

ADVANCE 2-studien

Eliquis versus enoxaparin som tromboseprofylakse ved elektiv kneprotesekirurgi

Les mer
Kliniske studier

ADVANCE 3-studien

Eliquis versus enoxaparin som tromboseprofylakse ved elektiv hofteprotesekirurgi

Les mer

PP-ELI-NOR-1241/432NO1905067-01   06.09.2019

KONTAKT OSS

Lars Rune Aadland

Country Brand Lead, Pfizer

913 78 599

E-post
Ida Kaspersen

Brand Lead, Cardiovascular, BMS

47079616

E-post
Toggle contacts block