Eliquis ved kirurgi og medisinske prosedyrer1

Medisinske prosedyrer

Skopi uten biopsi, kristabiopsi, sternalpunksjon, kataraktoperasjon

Tiltak: Ingen

Intramuskulære eller dype subkutane injeksjoner2

Tiltak: Settes umiddelbart før neste dose, dvs. ved “trough”-verdi. Unngå maks (“peak”) medikamentnivå.

Tannsten og tanntrekking

Tiltak: Lokal behandling - skylle eller tampong med traneksamsyre

Kirurgi

Elektiv kirurgi - små inngrep

Små inngrep kan være: Større tanninngrep, endoskopier med biopsi, arteriepunksjoner, sentralt venekateter, spinalpunksjon, akupunktur, pleuratapping, tatovering, elektromyografi (EMG), prostatabiopsi, leverbiopsi, hudbiopsi, fjerning av føflekker og lignende, angiografi, øyelokksoperasjoner, hudtransplantasjon, elektrokonvulsiv behandling (ECT), botulinuminjeksjoner.

Tiltak: Kan opereres 24 timer etter siste tablettinntak. Behandling med apixaban kan vanligvis starte dagen etter operasjon.

Elektiv kirurgi - større inngrep eller høy blødningsrisiko

Større inngrep inkluderer thoraxkirurgi og karkirurgi.

Tiltak: Kan opereres 48 timer etter siste tablettinntak. Start behandling med apixaban postoperativt dag 1-3 avhengig av hemostase og indikasjon for antikoagulasjon, vurder supplerende profylaksedose med LMV heparin inntil behandling med apixaban kan starte.

Les mer om tiltak ved alvorlige blødninger ved bruk av Eliquis.

Praktisk oversikt blødningshåndtering

Her kan du laste ned eller bestille vår praktiske oversikt over hvordan håndtere Eliquis ved kirurgi og medisinske prosedyrer (inkl. tannbehandling), samt tiltak ved eventuelle blødninger:

 

Last ned PDF


Bestill papirversjon

eliquis-kirurgi-tannlege-tanntrekking-og-tiltak-blodning.png

Referanser

  1. Steffel J, Collins R, Antz M, et al. 2021 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the Use of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in Patients with Atrial Fibrillation. Europace. 2021 Apr 25:euab065.
  2. Vaksinasjon og samtidig bruk av andre legemidler. https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon-ved-sykdom/vaksinasjon-og-samtidig-bruk-av-andre-legemidler/#antikoagulasjonsmidler (oppdatert 22.06.2022)

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023

 

(Nedlastbar PDF: Utgave 6, 2022, 432-NO-2200160 AD: 05.2022 PP-ELI-NOR-2031)