Eliquis ved kirurgi og medisinske prosedyrer

Medisinske prosedyrer

Skopi uten biopsi, kristabiopsi, sternalpunksjon, kataraktoperasjon

Tiltak: Ingen

Intramuskulære eller dype subkutane injeksjoner

Tiltak: Settes umiddelbart før neste dose, dvs. ved “trough”-verdi. Unngå maks (“peak”) medikamentnivå.

Tannsten og tanntrekking

Tiltak: Lokal behandling - skylle eller tampong med traneksamsyre

Kirurgi

Elektiv kirurgi - små inngrep

Små inngrep kan være: Større tanninngrep, endoskopier med biopsi, arteriepunksjoner, sentralt venekateter, spinalpunksjon, akupunktur, pleuratapping, tatovering, elektromyografi (EMG), prostatabiopsi, leverbiopsi, hudbiopsi, fjerning av føflekker og lignende, angiografi, øyelokksoperasjoner, hudtransplantasjon, elektrokonvulsiv behandling (ECT), botulinuminjeksjoner.

Tiltak: Kan opereres 24 timer etter siste tablettinntak. Behandling med apixaban kan vanligvis starte dagen etter operasjon.

Elektiv kirurgi - større inngrep eller høy blødningsrisiko

Større inngrep inkluderer thoraxkirurgi og karkirurgi.

Tiltak: Kan opereres 48 timer etter siste tablettinntak. Start behandling med apixaban postoperativt dag 1-3 avhengig av hemostase og indikasjon for antikoagulasjon, vurder supplerende profylaksedose med LMV heparin inntil behandling med apixaban kan starte.

Les mer om tiltak ved alvorlige blødninger ved bruk av Eliquis.

Praktisk oversikt blødningshåndtering

Her kan du laste ned eller bestille vår praktiske oversikt over hvordan håndtere Eliquis ved kirurgi og medisinske prosedyrer (inkl. tannbehandling), samt tiltak ved eventuelle blødninger:

Last ned PDF


Bestill papirversjon

eliquis-kirurgi-tannlege-tanntrekking-og-tiltak-blodninger

Referanser

  1. Helsedirektoratet, SLV. IS-2050 Informasjon om warfarin og de direkte virkende perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban. Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon. Versjon: 2.2. April 2015. https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/informasjon-om-warfarin-og-de-perorale-antikoagulasjonsmidlene-dabigatran-rivaroksaban-og-apixaban (Lastet 30.06.2020)

 

PP-ELI-NOR-1416/432NO2004243-01

 

(Nedlastbar PDF: PP-ELI-NOR-1347/432NO190000-01)