Eliquis er indisert til forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi.1

Dosering av Eliquis

Eliquis 2,5 mg to ganger daglig er indisert til pasienter som har gjennomgått:

 • Total kneprotesekirurgi, behandlingsvarighet: 10–14 dager
 • Total hofteprotesekirurgi, behandlingsvarighet:  32–38 dager

 

Eliqius har dosering som gir flere fordeler

Eliquis er en peroral antikoagulant som tilbyr et 12–24 timers postkirurgisk initieringsvindu og dosering to ganger daglig.1

Doseringsregimet for Eliquis (apiksaban 2,5 mg 2 ganger daglig) ble valgt spesifikt for å gi en bedre forebygging av VTE uten økt blødningsrisiko versus doseringen en gang daglig hos pasienter som gjennomgikk total elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi.2,3

Initialdosen med Eliquis skal tas 12–24 timer etter operasjon,1 hvilket muliggjør:

 • Start morgenen etter operasjon
 • Tid til å observere pasienten etter kirurgi før antikoagulasjon initieres
 • Tid til at hemostase kommer i gang før antikoagulasjon initieres4
 • Initiering når postoperativ kvalme og oppkast er mindre sannsynlig5

Postkirurgisk initiering ved behandling med NOAKsƗ

 

Dosering

*Leger kan vurdere de potensielle fordelene ved tidligere antikoagulasjon for VTE-profylakse samt risikoen for postkirurgisk blødning når det gjelder å fastsette administreringstidspunktet i dette tidsvinduet.
ƗForutsatt at hemostase er etablert.

Begrunnelse for 2-doseringsregimet

 • Valget av doseringsregimet Eliquis 2,5 mg 2 ganger daglig bygger på resultatet av Fase II Apropos-studien.2
  • Analysen av Apropos-studien antydet at Eliquis 2,5 mg x 2 hadde en bedre balanse mellom effekt og sikkerhet vs 5 mg x 1.
 • Farmakokinetisk modellering antydet at ”peak-to-trough”-rate for Eliquis 2,5 mg x 2 var lavere enn for Eliquis 5 mg x 1.3

Ingen dosejustering hos angitte pasienter

Eliquis 2,5 mg x 2 til alle angitte pasienter inklusive:1

 

Dosering vtepo

Omarbeidet etter Eliquis SPC.1

 • Det er begrenset klinisk erfaring med eldre pasienter som har fått Eliquis sammen med acetylsalisylsyre. Denne kombinasjonen bør benyttes med forsiktighet pga. en potensielt høyere blødningsrisiko.
 • Eliquis alene eller i kombinasjon med acetylsalisylsyre bør brukes med forsiktighet hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl 15–29 ml/min) pga. mulig høyere blødningsrisiko. 
 • Eliquis anbefales ikke til pasienter med CrCl <15 ml/min. 

NOAK, Non-vitamin K antagonist oral antikoagulant; VTE, venøs tromboemboli

Referanser

 1. Eliquis preparatomtale (SPC), pkt. 4.2
 2. Lassen MR, Davidson BL, Gallus A, et al. The efficacy and safety of apixaban, an oral, direct factor Xa inhibitor, as thromboprophylaxis in patients following total knee replacement. J Thromb Haemost 2007;512:2368-2875.
 3. Leil TA, Feng Y, Zhang L, Paccaly A, Mohan P, Pfister M. Quantification of apixaban’s therapeutic utility in prevention of venous thromboembolism: selection of phase III trial dose. Clin Pharmacol Ther. 2010:88(3):375-382. doi:10.1038/clpt.2010.106.
 4. Rosencher N, Bonnet M-P, Sessler DI. Selected new antithrombotic agents and neuraxial anaesthesia for major orthopaedic surgery: management strategies. Anaesthesia. 2007;62(11):1154-1160.
 5. Fareed J, Hull R. Apixaban to prevent venous thromboembolism after knee replacement. Lancet. 2010;375:779-780.
 6. Pradaxa preparatomtale (SPC), pkt. 4.2
 7. Xarelto preparatomtale (SPC), pkt. 4.2

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023