Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Webinar og podcast

Praktisk rettet faglige foredrag, podcast og presentasjoner

Venøs tromboembolisme og kreft

EKG-tolkning

Atrieflimmer og trening

Antikoagulasjon hos de eldste pasientene

Nevrologisk undersøkelse

Brystsmerter - utredning og diagnostikk

Diagnostikk og behandling DVT og LE

 

 

 

Kort fortalt videoserie - 2020 ESC guidelines

Podcast

Podclot og Flimmerpodden

 

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023