Forebygging av slag og systemisk embolisme ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II).

Les mer om behandling

 

Behandling og forebygging av DVT og LE

Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsregler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter).

Les mer om behandling

 

Forebygging av VTE etter hofte- eller kneprotesekirurgi

Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi.

Les mer om behandling

 

 

For fullstendig infomasjon se også Eliquis preparatomtale.

Referanser

  1. Eliquis preparatomtale (SPC), pkt. 4.1, 4.4

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023