Pasienter med atrieflimmer kan behandles med Eliquis (apixaban) uten å måtte avbryte sin behandling dersom konvertering skulle bli nødvendig.1

Tromboembolisk beskyttelse og sikkerhet ved konvertering av atrieflimmer2

En subanalyse fra ARISTOTLE-studien viser at Eliquis gir tilsvarende god tromboembolisk beskyttelse og sikkerhet som warfarin ved konvertering av atrieflimmer.

Analysen av Flaker G. et al. omfatter til sammen 743 konverteringer utført på 540 pasienter. Det ble ikke påvist noen hendelser av slag eller systemisk emboli i løpet av 30 dager oppfølgingstid etter gjennomført konvertering.2

Se studie

Referanser

  1. Eliquis preparatomtale (SPC), pkt. 4.2
  2. Flaker G, Lopes RD, Al-Khatib et al. Cardioversion for Atrial Fibrillation in the ARISTOTLE Trial. JACC Vol. 63, No. 11, March 25, 2014:1082–7
  3. Helsedirektoratet, SLV. IS-2050 Informasjon om warfarin og de direkte virkende peroraleantikoagulasjonsmidlenedabigatran, rivaroksaban og apixaban. Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon. Versjon: 2.2. April 2015. (30.06.2020)

 

PP-ELI-NOR-1416/432NO2004243-01