Pasienter med atrieflimmer kan behandles med Eliquis (apiksaban) uten å måtte avbryte sin behandling dersom konvertering skulle bli nødvendig.1

Tromboembolisk beskyttelse og sikkerhet ved konvertering av atrieflimmer1,2,3

Kliniske studier viser at Eliquis gir tilsvarende god tromboembolisk beskyttelse og sikkerhet som warfarin ved konvertering av atrieflimmer.

Behandling med apiksaban kan startes opp eller fortsettes hos pasienter med ikke valvulær atrieflimmer som kan ha behov for konvertering.

Hos pasienter som ikke tidligere er behandlet med antikoagulantia, skal det vurderes å utelukke tromber i venstre atrium ved hjelp av bildediagnostikk (f.eks. transøsofageal ekkokardiografi (TEE) eller computertomografi (CT)) før konvertering, i henhold til etablerte medisinske retningslinjer.

Pasienter som skal starte opp behandling med apiksaban skal ta 5 mg to ganger daglig i minst 2,5 dager (5 enkeltdoser) før konvertering for å sikre tilstrekkelig antikoagulasjon. Doseringsregimet skal reduseres til 2,5 mg apiksaban to ganger daglig i minst 2,5 dager (5 enkeltdoser) dersom pasienten oppfyller kriteriene for dosereduksjon.2

Dersom konvertering er nødvendig før 5 doser apiksaban kan administreres, skal en metningsdose på 10 mg gis, etterfulgt av 5 mg to ganger daglig. Doseringsregimet skal reduseres til en metningsdose på 5 mg etterfulgt av 2,5 mg to ganger daglig dersom pasienten oppfyller kriteriene for dosereduksjon. Metningsdosen skal administreres minst 2 timer før konvertering.

For alle pasienter som skal gjennomgå konvertering skal det bekreftes at pasienten har tatt apiksaban som forskrevet forut for konvertering. Beslutninger vedrørende oppstart og varighet av behandlingen skal ta hensyn til etablerte anbefalinger i retningslinjer for antikoagulasjonsbehandling hos pasienter som gjennomgår konvertering.

Se studie

Referanser

  1. Eliquis preparatomtale (SPC), pkt. 4.2
  2. Ezekowitz MD, Pollack CV Jr, Halperin JL, et al. Apixaban compared to heparin/vitamin K antagonist in patients with atrial fibrillation scheduled for cardioversion: the EMANATE trial. Eur Heart J. 2018 Aug 21;39(32):2959-2971.
  3. Flaker G, Lopes RD, Al-Khatib et al. Cardioversion for Atrial Fibrillation in the ARISTOTLE Trial. JACC Vol. 63, No. 11, March 25, 2014:1082–7

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023