Forebygging av dyp venetrombose og lungeemboli hos pasienter som gjennomgikk elektiv hofteprotesekirurgi

Studiedesign1,2

I denne randomiserte, dobbeltblindede, fase III-studien ble Eliquis (2,5 mg to ganger daglig) sammenlignet med enoxaparin hos 5407 pasienter gitt som tromboseprofylakse etter elektiv hofteprotesekirurgi.

Den første Eliquis-dosen ble gitt 12-24 timer etter kirurgi, mens enoxaparin ble startet 9 til 15 timer før kirurgi. Behandlingen fortsatte i 32-38 dager etter inngrepet.

Primært effektendepunkt var en kombinasjon av alle venøse tromboembolier (VTE) og død uansett årsak, mens primært sikkerhetsendepunkt var alvorlig blødning.

Hovedresultater1,2

I ADVANCE-3-studien viste Eliquis (2,5 mg to ganger daglig) sammenlignet med enoxaparin ved tromboseprofylakse etter elektiv hofteprotesekirurgi:

  • Signifikant redusert risiko for VTE/død uansett årsak; 64 % RRR (RR: 0,36; 95 % CI: 0,22-0,54); AR: 1,39 vs 3,86 % resp.)
  • Sammenlignbar risiko for alvorlig blødning (0,8 vs 0,7 % resp.) og klinisk relevant ikke-alvorlig (CRNM) blødning (4,8 vs 5,0 % resp.)

Les publikasjonen

AR, absolutt risiko; CI, konfidensintervall; RR, relativ risiko; RRR, relativ risikoreduksjon; VTE, venøs tromboemboli

Referanser

  1. Eliquis preparatomtale (SPC) pkt. 4.1
  2. Lassen MR, Gallus A, Raskob GE, et al. Apixaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after hip replacement. N Engl J Med. 2010;363:2487-2498

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023