Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Praktisk bruk av Eliquis

Informasjon og råd for behandling med Eliquis (apixaban)

Praktisk bruk

Dosering av Eliquis

Dosering ved behandling med Eliquis (apixaban)

Les mer
Praktisk bruk

Hvordan bytte til Eliquis

Oversikt over hvordan å bytte fra warfarin, ASA, andre NOAKs mv.

Les mer
Praktisk bruk

Mat og drikke

Informasjon om Eliquis sammen med mat og drikke (inkl. alkohol)

Les mer
Praktisk bruk

Kirurgi, tanntrekking og andre medisinske prosedyre

Praktisk oversikt over hvordan håndtere Eliquis ved kirurgi og medisinske prosedyrer (inkl. tannbehandling), samt tiltak ved eventuelle blødninger

Les mer
Praktisk bruk

Forskrivningsveileder og pasientkort

Bestill og last ned forskrivningsveileder og pasientkort

Les mer
Praktisk bruk

Seponering ved planlagt kirurgi

Informasjon om seponering av Eliquis i forbindelse med elektiv kirurgi eller medisinske prosedyrer

Les mer
Praktisk bruk

Spørsmål og svar om behandling med Eliquis

Råd og veiledning av pasienter på antikoagulasjon er viktig - se spørsmål og svar knyttet til oppstart og behandling med Eliquis

Les mer

Se også oversikt over alle tilgjengelige webinarer og podkaster:

 

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023