Tiltak ved alvorlige blødninger ved bruk av Eliquis (apixaban)1,2

Blødningskontroll hos pasienter som tar Eliquis1

 • Avbryt behandlingen
 • Undersøk årsaken til blødningen
 • Iverksett egnet behandling, f.eks. kirurgisk hemostase eller transfusjon av ferskfrosset plasma
  • Aktivt kull kan redusere Eliquis-eksponering
  • Administrering av aktivt kull 2 og 6 timer etter inntak reduserer AUC med henholdsvis 50 % og 27 % hos friske forsøkspersoner
  • Gjennomsnittlig halveringstid for Eliquis sank fra 13,4 timer til henholdsvis 5,3 og 4,9 timer når aktivt kull ble administrert 2 og 6 timer etter inntak av Eliquis
 • Hvis en livstruende blødning ikke kan kontrolleres med de ovennevnte tiltakene, kan protrombinkomplekskonsentrater (PCC) eller rekombinant faktor VIIa vurderes
  • Reversering av de farmakodynamiske effektene av Eliquis vist ved endringer i trombingenereringsanalysen, er demonstrert etter administerering av 4-faktor PCC hos friske forsøkspersoner
  • Det er imidlertid ingen klinisk erfaring med bruk av 4-faktor PCC-produkter for å reversere blødning hos personer som har fått Eliquis
  • Gjentatt dosering av rekombinant faktor VIIa kan vurderes og titeres avhengig av blødningens utvikling
  • Det er per i dag ingen erfaring med bruk av rekombinant faktor VIIa hos personer som får apixaban
 • Gjenoppta behandling med Eliquis så snart som mulig etter at det er etablert tilstrekkelig hemostase

Bruk av protrombin-komplekskonsentrater (PPC):2

PCC skal gis ved alvorlige blødninger. Foreliggende data kan tyde på at PCC er mest velegnet til å motvirke effekten av faktor Xa-hemmere (rivaroksaban og apixaban), mens aktivert (aPCC) bør foretrekkes ved alvorlig blødning som oppstår under behandling med trombinhemmer (dabigatran).

 • PCC - (Confidex®, Octaplex® eller Prothromplex®) 30-50 IE/kg
 • aktivert PCC (Feiba®) PCC eller 50-80 IE/kg


Merk: Det finnes ingen tilgjengelig antidot for Eliquis (i Norge)1

Last ned eller bestill oversikt:

Eliquis ved kirugi og tiltak ved blødninger

Her kan du laste ned eller bestille praktisk oversikt over hvordan håndtere Eliquis ved kirurgi og medisinske prosedyrer (inkl tannbehandling), samt tiltak ved eventuelle blødninger:

Last ned PDF


Bestill papirversjon

ELIQUIS (apixaban) ved kirurgi og tiltak ved blødninger

Referanser

 1. Eliquis preparatomtale (SPC) pkt. 4.9, gjeldende pr. 01.07.2019
 2. Helsedirektoratet, SLV. IS-2050 Informasjon om warfarin og de direkte virkende perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban. Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon. Versjon: 2.2. April 2015. https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/informasjon-om-warfarin-og-de-perorale-antikoagulasjonsmidlene-dabigatran-rivaroksaban-og-apixaban
 
 

PP-ELI-NOR-1241/432NO1905067-01   06.09.2019