Enable JavaScript to visit this website.

Eliquis (apixaban)

Eliquis (apixaban) har tre indikasjoner og tilhører gruppen direkte virkende perorale antikoagulasjonsmidler

Praktisk veileder ved atrieflimmer

Atrieflimmer

Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Dyp venetrombose og lungeemboli

Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE

VTE profylakse etter protesekirurgi

Venøs tromboseprofylakse ved elektiv hofte- eller kneprotesekirugi

Praktiske hensyn og råd ved bruk av Eliquis

Om Eliquis

Hvem kan behandles med Eliquis

 

Eliquis  (apixaban) har tre indikasjoner og tilhører gruppen direkte virkende perorale antikoagulasjonsmidler

Les mer
Praktisk bruk

Praktisk bruk av Eliquis

Informasjon og råd for behandling med Eliquis (apixaban)

Les mer
Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon

Viktig informasjon og råd ved behandling med Eliquis (apixaban)

Les mer
Praktisk bruk

Forskrivningsveileder og pasientkort

Bestill og last ned forskrivningsveileder og pasientkort

Les mer
Dyp venetrombose og lungeemboli

Utredning og diagnostisering

Informasjon om utredning og diagnostisering ved dyp venetrombose og lungeemboli, inkl. Wells- og Geneva skår

Se filmer
Atrieflimmer

Retningslinjer og NOAK

 

Utdrag fra norske- og europeiske retningslinjer for behandling med NOAK, samt informasjon fra Helsedirektoratet

Les mer

Eliquis er en peroral antikoagulant som hemmer faktor Xa. Eliquis tilhører gruppen legemidler som kalles antikoagulantia og bidrar til å hindre at blodpropper dannes ved å hemme faktor Xa, som er en viktig faktor i dannelsen av blodpropp.

PP-ELI-NOR-1241/432NO1905067-01   06.09.2019