Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Eliquis (apixaban)

Eliquis (apixaban) har tre indikasjoner og tilhører gruppen direkte virkende perorale antikoagulasjonsmidler

Atrieflimmer

Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Dyp venetrombose og lungeemboli

Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE

VTE profylakse etter protesekirurgi

Venøs tromboseprofylakse ved elektiv hofte- eller kneprotesekirugi

Praktiske råd og retningslinjer ved behandling med Eliquis

Praktisk bruk

Råd og veiledning til pasienter på antikoagulasjon

Råd og veiledning av pasienter på antikoagulasjon er viktig - se spørsmål og svar knyttet til oppstart og behandling med Eliquis

 

Les mer
Praktisk bruk

Dosering av Eliquis

Dosering ved behandling med Eliquis (apixaban)

Les mer
Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon

Viktig informasjon og råd ved behandling med Eliquis (apixaban)

Les mer
Praktisk bruk

Forskrivningsveileder og pasientkort

Bestill og last ned forskrivningsveileder og pasientkort

Les mer
Dyp venetrombose og lungeemboli

Utredning og diagnostisering

Informasjon om utredning og diagnostisering ved dyp venetrombose og lungeemboli, inkl. Wells- og Geneva skår

Se filmer
Atrieflimmer

Retningslinjer for behandling av atrieflimmer

 

Viktige temaer og oppdateringer om behandling av atrieflimmer i ESC retningslinjer (European Society of Cardiology)

Les mer
Atrieflimmer

Forebygging av hjerneslag

Eliquis er indisert for: Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Les mer om indikasjonen
Praktisk bruk

Praktisk veileder atrieflimmer

Veileder for beregning av slagrisiko, blødningsrisiko, sykdomsbilde, diagnose, tilleggsundersøkelser for allmenpraksis, behandling og oppfølging

Les mer
Praktisk bruk

Kirurgi, tanntrekking og andre medisinske prosedyre

Praktisk oversikt over hvordan håndtere Eliquis ved kirurgi og medisinske prosedyrer (inkl. tannbehandling), samt tiltak ved eventuelle blødninger

Les mer
Webinar

Oversikt tilgjengelige kurs/webinarer

Oversikt over alle tilgjengelige webinarer; kurs og foredrag innen praktisk medisin.

Gå til oversikt
Webinar

Diagnostikk og akutt behandling av DVT

I webinare gjennomgås det hvordan DVT diagnostiseres og behandles i akuttforløpet og hvordan pasientlogistikken bør organiseres for å sørge for optimal pasientbehandling.

Gå til webinar
Webinar

Ultralyd i akuttmedisin

 

Webinaret gir en innføring i fokusert ultralydbruk i allmennpraksis og i orienterende ultralyddiagnostikk

Gå til webinar
Webinar

Praktisk EKG

 

EKG står sentralt i mange kliniske vurderinger. I webinaret gjennomgås EKG og EKG-tolkning med praktiske eksmepler for å demonstrere hvordan man kan få mest mulig ut av en EKG-undersøkelse.

Gå til webinar
Webinar

EKG og rytmeforstyrrelser

 

En innføring i de vanligste rytmeforstyrrelsene med hovedvekt på atrieflimmer, samt gjennomgang av screening og behandling av atrieflimmer.

Gå til webinar
Webinar

Kryptogene hjerneinfarkt

Prof. Halvor Næss tar for seg utfordringer man står i som kliniker når man har pasienter med et hjerneslag uten en klar bakenforliggende årsak, og vurderinger som må gjøres for i størst mulig grad å beskytte mot eller begrense et nyoppstått slag.

 

Gå til webinar
Webinar

Eldre og antikoagulasjon

Eldre med atrieflimmer har ofte komorbide tilstander og dermed økt risiko for hjerneslag. Webinaret tar for seg kliniske overveielser og risikofaktorer i vurdering av antikoagulasjonsbehandling hos de eldre pasientene.

 

Gå til webinar
Webinar

Antikoagulasjon og slagbehandling hos de eldste

Webinaret gir innblikk i hvordan best følge opp geriatriske pasienter. Både med tanke på medikamentell behandling, oppfølging/forebygging i forbindelse med hjerneslag, retningslinjer og dokumentasjon som ligger til grunn for dette

Gå til webinar

 

 

Eliquis er en peroral antikoagulant som hemmer faktor Xa. Eliquis tilhører gruppen legemidler som kalles antikoagulantia og bidrar til å hindre at blodpropper dannes ved å hemme faktor Xa, som er en viktig faktor i dannelsen av blodpropp.

 

PP-ELI-NOR-1702/432-NO-2100093