Skip directly to content

Eliquis er en peroral antikoagulant som hemmer faktor Xa

Eliquis tilhører gruppen legemidler som kalles antikoagulantia og bidrar til å hindre at blodpropper dannes ved å hemme faktor Xa, som er en viktig faktor i dannelsen av blodpropp (Eliquis SPC).