Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Eliquis (apixaban)

Eliquis (apixaban) er den mest brukte perorale blodfortynnende behandling i Norge.

Atrieflimmer

Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Dyp venetrombose og lungeemboli

Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE

Venøs tromboembolisk sykdom (blodpropp) og kreft

VTE og kreft

Venøs tromboembolisk (VTE) sykdom hos pasienter med kreft

Praktiske råd og retningslinjer ved behandling med Eliquis

Praktisk bruk

Råd og veiledning til pasienter på antikoagulasjon

Råd og veiledning av pasienter på antikoagulasjon er viktig - se spørsmål og svar knyttet til oppstart og behandling med Eliquis

 

Les mer
Praktisk bruk

Dosering av Eliquis

Dosering ved behandling med Eliquis (apiksaban)

Les mer
Dyp venetrombose og lungeemboli

VTE og kreft

Venøs tromboembolisk (VTE) sykdom hos pasienter med kreft (cancer)

Les mer
Praktisk bruk

Forskrivningsveileder og pasientkort

Bestill og last ned forskrivningsveileder og pasientkort

Les mer
Dyp venetrombose og lungeemboli

Utredning og diagnostisering

Informasjon om utredning og diagnostisering ved dyp venetrombose og lungeemboli, inkl. Wells- og Geneva skår

Se filmer
Atrieflimmer

Retningslinjer for behandling av atrieflimmer

 

Viktige temaer og oppdateringer om behandling av atrieflimmer i ESC retningslinjer (European Society of Cardiology)

Les mer
Atrieflimmer

Forebygging av hjerneslag

Eliquis er indisert for: Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Les mer om indikasjonen
Praktisk bruk

Praktisk veileder atrieflimmer

Veileder for beregning av slagrisiko, blødningsrisiko, sykdomsbilde, diagnose, tilleggsundersøkelser for allmenpraksis, behandling og oppfølging

Les mer
Praktisk bruk

Kirurgi, tanntrekking og andre medisinske prosedyre

Praktisk oversikt over hvordan håndtere Eliquis ved kirurgi og medisinske prosedyrer (inkl. tannbehandling), samt tiltak ved eventuelle blødninger

Les mer
Webinar

Oversikt tilgjengelige kurs/webinarer

Oversikt over alle tilgjengelige webinarer; kurs og foredrag innen praktisk medisin.

Gå til oversikt

Webinar og podcast

Podcast

PodClot - podcastserie

 

Podclot - en podcastserie som tar opp ulike problemstillinger for pasienter med og venøs tromboembolisme

Gå til Podclot
Podcast

Flimmerpodden

 

En podkastserie om atrieflimmer diagnostisering, behandling og oppfølging av pasienter med atreflimmer

Gå til Flimmerpodden
Webinar

EKG-tolkning med praktiske eksempler

 

Se våre webinarer med gjennomgang av ulike EKG-er med tilhørende pasienthistorier veiledet av kardiolog Vegard Vavik og spesialist i allmennmedisin Stig-André Normann

Gå til webinaroversikt
Webinar

Atrieflimmer og trening

 

Atrieflimmer og trening; om trening som risikofaktor for atrieflimmer og skal alle trene med atrieflimmer?

Gå til webinar
Webinar

Antikoagulasjon og de eldste pasientene

 

Antikoagulasjon og slagbehandling hos de eldste, kryptogene hjerneinfarkt og antikoagulsjon hos de eldste pasientene i et kardiologisk perspektiv

Gå til webinar
Webinar

Diagnostikk og behandling DVT og LE

 

Diagnostikk og akutt behandling av dyp venetrombose og ultralyd i akuttmedisin

Gå til webinar

 

 

Eliquis er en peroral antikoagulant som hemmer faktor Xa. Eliquis tilhører gruppen legemidler som kalles antikoagulantia og bidrar til å hindre at blodpropper dannes ved å hemme faktor Xa, som er en viktig faktor i dannelsen av blodpropp.

 

 

Referanse

  1. Reseptregisteret, 2020. Folkehelseinstituttet. Publisert april 2021. https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/reseptregisteret/

 

PP-ELI-NOR-2076/432-NO-2200202