Enable JavaScript to visit this website.

Eliquis (apixaban)

Eliquis (apixaban) har tre indikasjoner og tilhører gruppen direkte virkende perorale antikoagulasjonsmidler

Praktisk veileder ved atrieflimmer

Atrieflimmer

Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Dyp venetrombose og lungeemboli

Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE

VTE profylakse etter protesekirurgi

Venøs tromboseprofylakse ved elektiv hofte- eller kneprotesekirugi

Praktiske hensyn og råd ved bruk av Eliquis

Praktisk bruk

Råd og veiledning til pasienter på antikoagulasjon

Råd og veiledning av pasienter på antikoagulasjon er viktig - se spørsmål og svar knyttet til oppstart og behandling med Eliquis

 

Les mer
Praktisk bruk

Praktisk bruk av Eliquis

Informasjon og råd for behandling med Eliquis (apixaban)

Les mer
Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon

Viktig informasjon og råd ved behandling med Eliquis (apixaban)

Les mer
Praktisk bruk

Forskrivningsveileder og pasientkort

Bestill og last ned forskrivningsveileder og pasientkort

Les mer
Dyp venetrombose og lungeemboli

Utredning og diagnostisering

Informasjon om utredning og diagnostisering ved dyp venetrombose og lungeemboli, inkl. Wells- og Geneva skår

Se filmer
Atrieflimmer

Retningslinjer og NOAK

 

Utdrag fra norske- og europeiske retningslinjer for behandling med NOAK, samt informasjon fra Helsedirektoratet

Les mer
Atrieflimmer

Forebygging av hjerneslag

Eliquis er indisert for: Forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Les mer om indikasjonen
Praktisk bruk

Sjekkliste oppfølging

Informasjon om oppstart og oppfølging av atrieflimmer-pasienter på antikoagulasjon. Med sjekkliste og annen nyttig informasjon.

Les mer
Dyp venetrombose og lungeemboli

Europeiske retningslinjer ved akutt lungeemboli

Oppdaterte retningslinjer for diagnostisering og behandling av akutt lungeemboli ble presentert og publisert under European Society of Cardiology (ESC) kongress i Paris, september 2019

Les mer og se film

Kirurgi, tanntrekking og andre medisinske prosedyre

Praktisk oversikt over hvordan håndtere Eliquis ved kirurgi og medisinske prosedyrer (inkl. tannbehandling), samt tiltak ved eventuelle blødninger

Les mer

Eliquis er en peroral antikoagulant som hemmer faktor Xa. Eliquis tilhører gruppen legemidler som kalles antikoagulantia og bidrar til å hindre at blodpropper dannes ved å hemme faktor Xa, som er en viktig faktor i dannelsen av blodpropp.

PP-ELI-NOR-1416/432NO2004243-01