Enable JavaScript to visit this website.

Atrieflimmer

Forebygging av hjerneslag hos pasienter med atrieflimmer

KONTAKT OSS

Lars Rune Aadland

Country Brand Lead, Pfizer

913 78 599

E-post
Ida Kaspersen

Brand Lead, Cardiovascular, BMS

47079616

E-post
Toggle contacts block

Indikasjon: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II).

Eliquis er den eneste faktor Xa-hemmeren, som i én og samme dosering, har vist færre slag/systemisk emboli med signifikant færre alvorlige blødninger vs. warfarin1,2,3

Sammenlignet med warfarin har Eliquis ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer vist følgende:

 • Bedre slagforebyggende effekt
  I ARISTOTLE-studien viste Eliquis signifikant lavere risiko for hjerneslag/systemisk emboli sammenlignet med warfarin (Marevan)
  (HR: 0,79; 95 % CI: 0,66-0,95; p=0,01; AR: 1,60 vs 1,27 % per år).4

 • Færre blødninger
  I ARISTOTLE-studien viste Eliquis signifikant lavere risiko for alvorlige blødninger sammenlignet med warfarin (Marevan)
  (HR: 0,69; 95 % CI: 0,60-0,80; p<0,0001; AR: 2,13 vs 3,09 % per år).4

Atrieflimmer

Dosering

Dosering for pasienter med atrieflimmer, inkludert dosering for spesielle pasientgrupper

Les mer
Atrieflimmer

Retningslinjer og NOAK

Informasjon om norske- og europeiske retningslinjer for behandling med NOAK

Les mer
Atrieflimmer

Praktisk veileder atrieflimmer

Veileder for beregning av slagrisiko, blødningsrisiko, sykdomsbilde, diagnose, tilleggsundersøkelser for allmenpraksis, behandling og oppfølging

Les mer
Atrieflimmer

Hvorfor bytte fra warfarin

Informasjon om praktiske fordeler samt sikkerhets- og effektmessige egenskaper ved Eliquis vs. warfarin

Les mer
Atrieflimmer

Eliquis og konvertering av atrieflimmer

Informasjon om Eliquis hos pasienter med atrieflimmer som har gjennomgått konvertering

Les mer
Praktisk bruk

Praktisk bruk av Eliquis

Informasjon og råd for behandling med Eliquis (apixaban)

Les mer
Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon

Viktig informasjon og råd ved behandling med Eliquis (apixaban)

Les mer
Om Eliquis

Kliniske studier

Informasjon om den viktigste dokumentasjonen som ligger til grunn for Eliquis’ indikasjoner samt subanalyser for spesifikke pasientgrupper

Les mer

5mg x 2. Et lite antall pasienter (4,7 %) fikk redusert dose 2,5 mg x 2 i henhold til studieprotokoll

ESC, European Society of Cardiology; NOAK, (Non-vitamin K antagonist oral antikoagulant): Eliquis (apixaban), rivaroxaban, dabigatran; NVAF, ikke klaffeassosiert atrieflimmer/ non-valvulær atrieflimmer

Referanser:

 1. Eliquis preparatomtale (SPC), gjeldende pr. 01.07.2019
 2. Xarelto preparatomtale (SPC), gjeldende pr. 27.08.2018
 3. Lixiana preparatomtale (SPC), gjeldende pr. 21.06.2019
 4. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJV et al. Apixaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. New Engl J Med 2011;365: 981–992

 

PP-ELI-NOR-1241/432NO1905067-01   06.09.2019

KONTAKT OSS

Lars Rune Aadland

Country Brand Lead, Pfizer

913 78 599

E-post
Ida Kaspersen

Brand Lead, Cardiovascular, BMS

47079616

E-post
Toggle contacts block