Skip directly to content

Sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsinformasjon ved bruk av Eliquis

Før oppstart med Eliquis må behandlende lege gjøre en nøye vurdering av indikasjoner, dosering, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner i forhold til den enkelte pasient. Peroral antikoagulasjonsbehandling innebærer økt risiko for blødninger og ved manglende virkning risiko for blodpropp.

Kontraindikasjoner

Det er pasientgrupper som ikke skal behandles med Eliquis eller noen av de andre nye orale antikoagulantia, som pasienter med mekaniske hjerteklaffer eller pasienter med moderat-til alvorlig mitral stenose.1
Les mer om hvilke pasienter som ikke skal bruke Eliquis >>

Forsiktighetsregler

Les mer om Eliquis forsiktighetsregler >>

Bivirkninger

All antikoagulasjon øker risikoen for blødninger og blødninger er følgelig den vanligste bivirkning ved bruk av Eliquis.ref?
Les mer om risikoen for blødninger og andre bivirkninger her >>

Interaksjoner med andre legemidler

Eliquis metaboliseres via CYP3A4/5 og er et substrat for p-glykoprotein (P-gp). Kombinasjonen med potente hemmere eller induktorer av disse vil påvirke effekten av Eliquis.1
Les mer om legemiddelinteraksjoner og Eliquis >>

Hvordan håndtere blødningskomplikasjoner

Les mer om tiltak som kan iverksettes for håndtere blødningskomplikasjoner >>

 

Se preparatomtale for Eliquis for fullstendig informasjon.


Informasjon fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har utgitt et nyttig informasjonsskriv for å sikre individuelt tilpasset behandling og riktig bruk av orale antikoagulasjonsmidler2

Last ned fullversjon PDFLast ned kortversjon PDF

For mer informasjon se også Helsedirektorotat sin hjemmeside.

 

 
Relatert innhold: 
Referanser
  1. ELIQUIS preparatomtale (SPC), avsnitt 4.3, 4.5, 5.1, 16.02.2017
  2. Helsedirektoratet, SLV. IS-2050 Informasjon om warfarin og de direkte virkende peroraleantikoagulasjonsmidlenedabigatran, rivaroksaban og apixaban. Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innen antikoagulasjon. Versjon: 2.2. April 2015. (16.11.2016)

 

PP-ELI-NOR-0507  05.05.2017