Enable JavaScript to visit this website.

Sikkerhetsinformasjon

Viktig informasjon og råd ved behandling med Eliquis (apixaban)

KONTAKT OSS

Lars Rune Aadland

Country Brand Lead, Pfizer

913 78 599

E-post
Ida Kaspersen

Brand Lead, Cardiovascular, BMS

47079616

E-post
Toggle contacts block

Før oppstart med Eliquis må behandlende lege gjøre en nøye vurdering av indikasjoner, dosering, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner i forhold til den enkelte pasient. Peroral antikoagulasjonsbehandling innebærer økt risiko for blødninger og kan gi risiko for blodpropp ved manglende virkning.

Sikkerhetsinformasjon

Kontraindikasjoner

Informasjon om kontraindikasjoner hentet fra Eliquis preparatomtale

Les mer
Sikkerhetsinformasjon

Forsiktighetsregler

Informasjon om forsiktighetsregler hentet fra Eliquis preparatomtale

Les mer
Sikkerhetsinformasjon

Bivirkninger

Informasjon om de vanligste bivirkningen ved behandling med Eliquis

Les mer
Sikkerhetsinformasjon

Interaksjoner

Informasjon om interaksjoner med andre legemidler, mat, hemmere, andre antikoagulantia mv.

Les mer
Sikkerhetsinformasjon

Blødningshåndtering

Informasjon om blødningskontroll hentet fra Eliquis preparatomtale og Helsedirektoratets informsjon om behandling

Les mer

Viktig å vite før oppstart med Eliquis

  • Før oppstart bør nyre- og leverfunksjonen bestemmes
  • Ikke anbefalt hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon
  • Enkelte pasienter skal ha redusert dose basert på kriterier som nyrefunksjon, alder og vekt
  • Kontraindisert ved tilstander som gir økt risiko for alvorlig blødning eller ved samtidig bruk av andre antikoagulantia
  • Samtidig bruk med platehemmere øker blødningsrisikoen og må brukes med forsiktighet
  • Vanlige bivirkninger er blødning, kontujsonsblødning, neseblødning og hematom

 

Referanser

 

PP-ELI-NOR-1416/432NO2004243-01

KONTAKT OSS

Lars Rune Aadland

Country Brand Lead, Pfizer

913 78 599

E-post
Ida Kaspersen

Brand Lead, Cardiovascular, BMS

47079616

E-post
Toggle contacts block