Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sikkerhetsinformasjon

Viktig informasjon og råd ved behandling med Eliquis (apixaban)

KONTAKT OSS

Lars Rune Aadland

Country Brand Lead, Pfizer

913 78 599

E-post

Ida Kaspersen

Brand Lead, Cardiovascular, BMS

47079616

E-post

Toggle contacts block

Før oppstart med Eliquis må behandlende lege gjøre en nøye vurdering av indikasjoner, dosering, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner i forhold til den enkelte pasient. Peroral antikoagulasjonsbehandling innebærer økt risiko for blødninger og kan gi risiko for blodpropp ved manglende virkning.

Sikkerhetsinformasjon

Kontraindikasjoner

Informasjon om kontraindikasjoner hentet fra Eliquis preparatomtale

Les mer
Sikkerhetsinformasjon

Forsiktighetsregler

Informasjon om forsiktighetsregler hentet fra Eliquis preparatomtale

Les mer
Sikkerhetsinformasjon

Bivirkninger

Informasjon om de vanligste bivirkningen ved behandling med Eliquis

Les mer
Sikkerhetsinformasjon

Interaksjoner

Informasjon om interaksjoner med andre legemidler, mat, hemmere, andre antikoagulantia mv.

Les mer
Sikkerhetsinformasjon

Blødningshåndtering

Informasjon om blødningskontroll hentet fra Eliquis preparatomtale og Helsedirektoratets informsjon om behandling

Les mer

Viktig å vite før oppstart med Eliquis

  • Før oppstart bør nyre- og leverfunksjonen bestemmes
  • Enkelte pasienter skal ha redusert dose basert på kriterier som nyrefunksjon, alder og vekt
  • Kontraindisert ved tilstander som gir økt risiko for alvorlig blødning eller ved samtidig bruk av andre antikoagulantia
  • Kontraindisert ved tilstander som gir økt risiko for alvorlig blødning eller ved samtidig bruk av andre antikoagulantia
  • Ikke anbefalt hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon og assosiert koagulopati
  • Samtidig bruk med platehemmere øker blødningsrisikoen og må brukes med forsiktighet
  • Ikke anbefalt hos pasienter med kunstige hjerteklaffer
  • Ikke anbefalt hos pasienter med påvist antifosfolipidsyndrom
  • Før oppstart av Eliquis behandling av DVT og/eller LE hos pasienter med kreft, skal man gjøre en nøye vurdering av fordeler versus risiko. Noen krefttyper ble ekskludert i studien som undersøkte Eliquis i behandling av DVT og LE hos kreftpasienter og derfor mangler informasjon om disse (hjernetumor, cerebrale metastaser og akutt leukemi).
  • Vanlige bivirkninger er blødning, kontusjonsblødning, neseblødning og hematom

 

 

Referanser

 

PP-ELI-NOR-1702/432-NO-2100093

KONTAKT OSS

Lars Rune Aadland

Country Brand Lead, Pfizer

913 78 599

E-post

Ida Kaspersen

Brand Lead, Cardiovascular, BMS

47079616

E-post

Toggle contacts block