Mat og drikke ved bruk av Eliquis

  • Pasienten kan velge å ta Eliquis med eller uten mat1
  • Eliquis påvirkes normalt ikke av vanlige matvarer1

Eliquis og alkohol

  • Det er ingen kjente interaksjoner mellom alkohol og Eliquis.2

Effekten av alkohol på hemostasen er dokumentert i litteraturen. I HAS-BLED skår, som er et verktøy for å vurdere risiko for blødning ved bruk av antikoagulasjonsmedikamenter slik som Eliquis, blir alkohol medregnet som risikofaktor hvis pasienten inntar 8 eller flere enheter med alkohol per uke.3

Referanser:

  1. Eliquis preparatomtale (SPC), pkt. 4.5, 5.2
  2. Informasjon om warfarin og de direkte virkende perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apixaban. Versjon: 2.2 April 2015. https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/433/Informasjon-om-warfarin-og-de-perorale-antikoagulasjonsmidlene-dabigatran-rivaroksaban-og-apixaban-IS-2050-Fullversjon.pdf. (Lastet 30.06.2020).
  3. Pisters R, Lane DA, Nieuwlaat R et al 2010. A Novel User-Friendly Score (HAS-BLED) To Assess 1-Year Risk of Major Bleeding in Patients With Atrial Fibrillation. Chest 2010;138:1093–1100

 

PP-ELI-NOR-1416/432NO2004243-01