Mat og drikke ved bruk av Eliquis

  • Pasienten kan velge å ta Eliquis med eller uten mat1
  • Eliquis påvirkes normalt ikke av vanlige matvarer1

Eliquis og alkohol

  • Det er ingen kjente interaksjoner mellom alkohol og Eliquis.2

Effekten av alkohol på hemostasen er dokumentert i litteraturen. I HAS-BLED skår, som er et verktøy for å vurdere risiko for blødning ved bruk av antikoagulasjonsmedikamenter slik som Eliquis, blir alkohol medregnet som risikofaktor hvis pasienten inntar 8 eller flere enheter med alkohol per uke.3

 

Annen relevant informasjon om diagnostisering og behandling

Webinarer - kurs og foredrag

Se også oversikt over alle tilgjengelige webinarer og podkaster.

Referanser:

  1. Eliquis preparatomtale (SPC), pkt. 4.5, 5.2
  2. Direktoratet for Medisinske Produkter. Interaksjonssøk. https://www.legemiddelsok.no/sider/Interaksjoner.aspx?sub1=Apiksaban&sub2=alkohol (sist lastet 24.06.22)
  3. Pisters R, Lane DA, Nieuwlaat R et al 2010. A Novel User-Friendly Score (HAS-BLED) To Assess 1-Year Risk of Major Bleeding in Patients With Atrial Fibrillation. Chest 2010;138:1093–1100

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023