Antitrombotisk behandling av pasienter med atrieflimmer og i tillegg ACS eller PCI

Studiedesign og bakgrunn1,2

Omkring 20-30 % av pasientene med atrieflimmer rammes også av akutt koronarsyndrom.2

Dobbel platehemming med en P2Y12 hemmer + ASA er anbefalt behandling til forebygging av nye hendelser og behandlingsvarigheten varierer fra èn til tolv måneder, avhengig av indikasjon og guidelines. I tillegg skal pasientene fortsette med slagforebyggende antikoagulasjonsbehandling for sin atrieflimmer.

Denne store, randomiserte multinasjonale studien som inkluderte 4614 pasienter (hvorav 27 pasienter fra fire norske sykehus) hadde til hensikt å undersøke:

 • Primært om apixaban til atrieflimmerpasienter med akutt koronarsyndrom og/eller PCI i anbefalt NVAF dosering 5mg x 2* og samtidig kombinasjon med P2Y12 hemmer, med eller uten tilleggsbehandling med ASA, er non-inferior og eventuelt superior versus warfarin på endepunktet alvorlig og/eller klinisk relevant ikke-alvorlig blødning.
 • Sekundært om det er forskjell i forekomst av død og hospitalisering (uansett årsak) og deretter eventuelt forskjell i forekomst av død og ischemiske hendelser mellom de ulike behandlingsregimene.

Hovedresultater1

AUGUSTUS studien viste at etter 6 måneder behandling med P2Y12 hemmer, med eller uten ASA:

 • Apixaban gir signifikant redusert forekomst av alvorlig og/eller klinisk relevant ikke-alvorlig blødning vs warfarin
  • Apixaban (10.5%) versus VKA (14.7%), hazard ratio [HR] 0.69 (95%CI: 0.58-0.81) p noninferiority <0.001 og p superiority <0.001
 • Apixaban gir signifikant redusert forekomst av død eller hospitalisering uansett årsak vs warfarin
  • Apixaban (23.5%) versus VKA (27.4%), HR 0.83 (95%CI: 0.74-0.93; p=0.002)
 • Apixaban viser ingen forskjell i forekomst av død eller ischemiske hendelser vs warfarin
  • Apixaban (6.7%) versus VKA (7.1%), HR 0.93 (95%CI 0.75-1.16; p=NS)

 

Les publikasjonen

*Se gjeldende kriterier for dosereduksjon.

ASA, acetylsalisylsyre; HR, hazard ratio

Referanser:

 1. Lopes RD, Heizer G, Aronson R, et al. Antithrombotic therapy after ACS or PCI in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2019; doi:NEJMoa1817083.
 2. Capodanno D, Angiolillo DJ. Management of antiplatelet and anticoagulant therapy in patients with atrial fibrillation in the setting of acute coronary syndromes or percutaneous coronary interventions. Circ Cardiovasc Interv 2014;7:113-24.

 

PP-ELI-NOR-1387/432NO2003845-01 AD: 23.06.2020