Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Om Eliquis

Informasjon om Eliquis (apixaban)

KONTAKT OSS

Lars Rune Aadland

Country Brand Lead, Pfizer

913 78 599

E-post

Ida Kaspersen

Brand Lead, Cardiovascular, BMS

47079616

E-post

Toggle contacts block
Om Eliquis

Eliquis indikasjonstekst

Eliquis (apixaban) har tre indikasjoner og tilhører gruppen direkte virkende perorale antikoagulasjonsmidler

Les mer
Om Eliquis

Kliniske studier

Informasjon om den viktigste dokumentasjonen som ligger til grunn for Eliquis’ indikasjoner samt subanalyser for spesifikke pasientgrupper

Les mer
Om Eliquis

Virkningsmekanisme

Apixaban er en reversibel, direkte og meget selektiv faktor Xa-hemmer. Faktor Xa er en viktig del av koagulasjonskaskaden

Les mer
Om Eliquis

Farmakologi

Informasjon om apixaban farmakokinetikk; Absorpsjon, distribusjon, metabolisme og eliminasjon

Les mer

 

 

PP-ELI-NOR-1416/432NO2004243-01

KONTAKT OSS

Lars Rune Aadland

Country Brand Lead, Pfizer

913 78 599

E-post

Ida Kaspersen

Brand Lead, Cardiovascular, BMS

47079616

E-post

Toggle contacts block