Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Om Eliquis

Informasjon om Eliquis (apiksaban)

Om Eliquis

Eliquis indikasjonstekst

Eliquis (apiksaban) har tre indikasjoner og tilhører gruppen direkte virkende perorale antikoagulasjonsmidler

Les mer
Om Eliquis

Sikkehetsinformasjon

Viktig informasjon og råd ved behandling med Eliquis (apiksaban)

Les mer
Om Eliquis

Kliniske studier

Informasjon om den viktigste dokumentasjonen som ligger til grunn for Eliquis’ indikasjoner samt subanalyser for spesifikke pasientgrupper

Les mer
Om Eliquis

Virkningsmekanisme

Apiksaban er en reversibel, direkte og meget selektiv faktor Xa-hemmer. Faktor Xa er en viktig del av koagulasjonskaskaden

Les mer
Om Eliquis

Farmakologi

Informasjon om apixaban farmakokinetikk; Absorpsjon, distribusjon, metabolisme og eliminasjon

Les mer

 

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023