Se nå - bli med å tolke månedens EKG (6 min)

Hva tror du kardiolog Vegard Vavik og spesialist i allmennmedisin Stig-André Normann kommer frem til når de tolker denne månedens EKG?

Episode 12: Hva viser månedens EKG? (6 min)

Dette er EKG nr. 12. i serien "Månedens EKG":

Hver episode gjennomgår ulike ulike EKG- og pasientekasuistikker. Noe av det som diskuteres er:

 • Maskinell EKG-tolkning versus menneskelig
 • Hvilken betydning har pasientens sykehistorie

Vil du holde deg oppdatert på EKG?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, så får du beskjed når det kommer nye episoder av Månedens EKG.

Registrer deg her

 


Tidligere episoder av "Månedens EKG"

Episode 1: (06:15 min)

 • Hva er et normalt EKG?
 • Maskinell tolkning av et EKG versus menneskelig tolkning av et EKG

Episode 1: Hva er et normalt EKG? 

Episode 2: (05:20 min)

 • Hvilepuls – også i aktivitet. Hva kan årsaken til dette være?

Episode 2: Hvilepuls også i aktivitet

Episode 3: (09 min)

Ung mann oppsøker legevakten med diffuse brystsmerter, hvordan ser mannens EKG ut?

 • Hva viser EKG?
 • Hvordan tolker man dette EKG?
 • Hvilke tiltak bør utføres på bakgrunn av funn i EKG?

Episode 3 : Ung mann oppsøker legevakten med diffuse brystsmerter, hvordan ser mannens EKG ut?

Episode 4: (06 min)

I Norge er omlag 50 000 uvitende om at de har denne rytmeforstyrrelsen.

 • Hva er gjennomgående og det klassiske ved et slikt EKG?

Episode 4: I Norge er omlag 50 000 uvitende om at de har denne rytmeforstyrrelsen. (06 min) 

Episode 5: (07 min)

Denne episoden viser treningsutløst takykardi hos en ung kvinne.

Episode 5: Treningsutløst takykardi hos en ung kvinne (07 min)

Episode 6: (07 min)

Denne episoden gir eksempel på viktigheten av å se på alle tilgjengelige data for å komme frem til en riktig diagnose, som i denne episoden viser seg å være atrieflimmer.

Episode 6: Viktigheten av å se på alle tilgjengelige data for å komme frem til en riktig diagnose (07 min)

Episode 7: (07 min)

Vi ser på EKG til en 12 år gammel gutt er plaget av hjertebank under aktivitet. Hvilken diagnose kan det være?

Episode 7: En 12 år gammel gutt er plaget av hjertebank under aktivitet. Hvilken diagnose kan det være?

Episode 8: (06:47 min)

Det er ikke alltid det å ta EKG ved hjertebank kan si oss så mye - men i dette tilfellet var det nyttig. Vi ser også mer på hva er en deltabølge?

Episode 8: Hjertebank og hva er en deltabølge?

Episode 9: (07 min)

EKG forandringer forenelig med gammelt infarkt, tatt ved en rutineundersøkelse, hvordan tolkes det?

Episode 9: EKG forandringer forenelig med gammelt infarkt, tatt ved en rutineundersøkelse, hvordan tolkes det?

Episode 10: (06:20 min)

Kvinne med vedvarende hjertebank. Hva er diagnosen?

Episode 10: Kvinne med vedvarende hjertebank. Hva er diagnosen?

Episode 11: (08 min)

 • Pulsklokkepasient med hjertebank, en vanlig problemstilling i allmennmedisin? 
 • Patologisk hjerterytmer versus normal rytme; tendens til økt antall henvendelser med hjertebank etter korona?
 • Pasient med sinustakykardi, råd fra kardiologen
   

Episode 11: Pulsklokkepasient med hjertebank (6 min)

 

Ønsker du mer faglig påfyll?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og motta faglig informasjon og nyttige oppdateringer, samt informasjon om kurs og møter.


Registrer deg her

 

Mer om EKG og praktisk EKG-tolkning:

Viktig sikkerhetsinformasjon

Eliquis® (Apiksaban)

Utleveringsgruppe: C,  Reseptbelagt legemiddel.

Indikasjoner: 

Ved forebygging av slag og systemisk emboli hos voksne med atrieflimmer
ELIQUIS (apiksaban) tabletter til forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥ 75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥ II).

Dosering og administrasjonsform: 
Anbefalt dosering er 5 mg tatt to ganger daglig. Dosereduksjon til 2.5 mg to ganger daglig for pasienter med spesielle kriterier, se preparatomtale for fullstendig informasjon.

Vanligste bivirkninger:
Vanlige bivirkninger er økt blødningsforekomst. 
Pasienten bør følges nøye med tanke på tegn til blødning, som kontusjonsblødning, neseblødning og hematom.

Alvorlige bivirkninger:
Alvorlige blødninger som hjerneblødning og abdominal blødning er definert som mindre vanlige bivirkninger

Kontraindikasjoner:
Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Samtidig behandling med andre antikoagulantia, unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter eller når UFH er gitt under kateterablasjon for atrieflimmer.
 
Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av ELIQUIS til pasienter med AF:

 • Før oppstart bør nyre- og leverfunksjonen bestemmes.
 • Ikke anbefalt til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon leverfunksjon assosiert med koagulopati.
 • Ikke anbefalt hos pasienter med tidligere trombose og som har fått påvist antifosolipidsyndrom.
 • Ikke anbefalt til pasienter med kunstige hjerteklaffer.
 • Enkelte pasienter skal ha redusert dose basert på tilstedeværelse av minst to av følgende kriterier, som nyrefunksjon, alder og vekt.
 • Kontraindisert ved tilstander som gir økt risiko for alvorlig blødning eller ved samtidig bruk av andre antikoagulantia.

Interaksjoner:
Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig bruk av preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke

Pakninger, priser:
Eliquis 2.5 mg: 20 stk. (blister) kr 282,70, 168 stk. (blister) kr 2096,60.
Eliquis 5 mg: 28 stk. (blister) kr 381,80, 168 stk. (blister) kr 2096,60.

Refusjon:
Refusjon 2B01A F02 og refusjonskoder: Apiksaban 2.5 mg og 5 mg.

ICPC:    K79ATRIEFLIMMER/FLUTTER

ICD:      I48 ATRIEFLIMMER/ ATRIEFLUTTER

Vilkår: Ingen spesifisert

For fullstendig informasjon, se ELIQUIS preparatomtale.
 

Referanser:

Episode 4: 

 • Hindricks G, Potpara T, Dagres N. et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. Feb 1;42(5):373-498.
 • Björck S, Palaszewski B, Friberg L et al. Atrial Fibrillation, Stroke Risk, and Warfarin Therapy Revisited: A Population-Based Study. Stroke. 2013 Nov;44(11):3103-8
 • Engdahl J1, Andersson L, Mirskaya M, Rosenqvist M Stepwise screening of atrial fibrillation in a 75-year-old population: implications for stroke prevention.Circulation. 2013 Feb 26;127(8):930-7.
 • Friberg. Antikoagulantia till fler kan förebygga många strokefall. Läkartidningen 37/2015;112:DIMU. Lakartidningen.se publisert 2015-09-08

Episode 5: (07 min)

 • Okutucu S, Görenek B. Review of the 2019 European Society of Cardiology Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia: What is new, and what has changed? Anatol J Cardiol. 2019 Nov;22(6):282-286

Episode 7:

 • Jortveit J, Früh A, Odland HH. Paroxysmal Tachycardia Diagnosed by ECG247 Smart Heart Sensor in a Previously Healthy Child. Case Rep Pediatr. 2022 Mar 27;2022:9027255.

Episode 8:

 • Sethi KK, Dhall A, Chadha DS, et al. WPW and preexcitation syndromes. J Assoc Physicians India. 2007 Apr;55 Suppl:10-5. 

Episode 11:

 • Ali M, Haji AQ, Kichloo A, et al. Inappropriate sinus tachycardia: a review. Rev Cardiovasc Med. 2021 Dec 22;22(4):1331-1339. 

Episode 12:

 • AF studien, Sørlandet sykehus HF. afstudien.no
 • Hindricks G, Potpara T, Dagres N, et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2021 Feb 1;42(5):373-498.
                      

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023

Video: Ep. 1: PP-ELI-NOR-1863/432-NO-2200073, Ep. 2: PP-ELI-NOR-1867/432-NO-2200061, Ep. 3: PP-ELI-NOR-1896/432-NO-2200074, Ep. 4: PP-ELI-NOR-1905/432-NO-2200075, Ep. 5: PP-ELI-NOR-1906/432-NO-2200076, Ep. 6: PP-ELI-NOR-2030/432-NO-2200172 AD: 05.2022, Ep. 7: PP-ELI-NOR-2059/432-NO-2200203, Ep. 8: PP-ELI-NOR-2060/432-NO-2200207, Ep. 9:PP-ELI-NOR-2061/432-NO-2200206, Ep. 10:PP-ELI-NOR-2062/432-NO-2200205, Ep. 11: PP-ELI-NOR-2063/432-NO-2200208, Ep. 12: PP-ELI-NOR-2064/432-NO-2200209.