Skip directly to content

Rapportering av bivirkninger

Rapportering av bivirkninger

Hvis du ønsker å rapportere inn en bivirkning på en pasient, ta kontakt med oss på telefon.
Telefon: +47 23 12 06 37

Rapportering av reklamasjoner

Kontakt nærmeste apotek eller vår avdeling for reklamasjoner
Telefon: +47 23 12 06 37

PP-ELI-NOR-0572  13.03.2017