Rapportering av bivirkninger

Hvis du ønsker å rapportere inn en bivirkning på en pasient, ta kontakt med oss på telefon.
Telefon: +47 23 12 06 37

Rapportering av reklamasjoner

Kontakt nærmeste apotek eller kontakt med oss på telefon.
Telefon: +47 23 12 06 37

 

 

 

 

PP-ELI-NOR-1416/432NO2004243-01