Rapportering av bivirkninger

Hvis du ønsker å rapportere inn en bivirkning, ta kontakt med oss på telefon.
Telefon: +47 23 12 06 37

Rapportering av reklamasjoner

Kontakt nærmeste apotek eller ta kontakt med oss på telefon.
Telefon: +47 23 12 06 37

 

 

 

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023