Forebygging av dyp venetrombose og lungeemboli hos pasienter som gjennomgikk elektiv kneprotesekirurgi

Studiedesign1,2

I denne randomiserte, dobbeltblindede, fase III-studien ble Eliquis (2,5 mg to ganger daglig) sammenlignet med enoxaparin hos 3057 pasienter gitt som tromboseprofylakse etter elektiv kneprotesekirurgi.

Den første Eliquis-dosen ble gitt 12-24 timer etter kirurgi, mens enoxaparin ble startet 9 til 15 timer før kirurgi. Behandlingen fortsatte i 10-14 dager etter inngrepet.

Primært effektendepunkt var en kombinasjon av alle venøse tromboembolier (VTE) og død uansett årsak, mens primært sikkerhetsendepunkt var alvorlig blødning.

Hovedresultater1,2

I ADVANCE-2-studien viste Eliquis (2,5 mg to ganger daglig) sammenlignet med enoxaparin ved tromboseprofylakse etter elektiv kneprotesekirurgi:

  • Signifikant redusert risiko for VTE/død uansett årsak; 38 % RRR (RR: 0,62; 95 % CI: 0,51-0,74); AR: 15,1 vs 24,4 % resp.)
  • Sammenlignbar risiko for alvorlig blødning (0,6 vs 0,9 %) og klinisk relevant ikke-alvorlig (CRNM) blødning (3,5 vs 4,8 % resp.)

Les publikasjonen

AR, absolutt risiko; CI, konfidensintervall; RR, relativ risiko; RRR, relativ risikoreduksjon; VTE, venøs tromboemboli

Referanser

  1. Eliquis preparatomtale (SPC) pkt. 4.1
  2. Lassen MR, Raskob GE, Gallus A, et al. Apixaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after knee replacement (ADVANCE-2): a randomised double-blind trial. Lancet. 2010;375:807-815

 

PP-ELI-NOR-2319/432-NO-2300081 | Utarbeidet 11.2023